ОБГРУНТУВАННЯ РАДІУСУ ЗОНИ ЗАПИЛЕННЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МАСИ ПИЛУ ЩО ЗДУВАЄТЬСЯ З ВІДВАЛУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2016.30.70025

Ключові слова:

відвал, експеримент, маса пилу, однофакторний аналіз, пил, радіус зони запилення, сплайн

Анотація

Встановлено емпіричну залежність радіусу зони запилення від маси пилу, яка здувається з відвалу кар’єра, за допомогою кубічного сплайну. При плануванні експерименту проведено однофакторний аналіз. Враховуючи, що будь-яке значення параметра обчислюється за результатами обмеженого числа експериментів і містить елемент випадковості, для отримання надійних і достовірних висновків проведено перевірку точності експериментів за критерієм Кохрена. Розрахунки проведено при рівній кількості експериментів для кожного значення радіуса зони запилення. Здійснено перевірку адекватності представлення результатів експерименту за допомогою коефіцієнта Фішера. На основі даної залежності можливе прогнозування зони запилення навколо відвалу, що дасть змогу оцінити вплив на навколишнє середовище.

Посилання

Борьба с пылью на горных предприятиях с использованием долго- и короткоживущих пен повышенной кратности / Ю.В. Шувалов [и др.] // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2007. – Отд. вып. № 12: Аэрология. – С. 171 – 179.

Гаспарьян Н.А. Пылеподавление на основе использования фазовых переходов влаги при ведении открытых горных работ: автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. техн. наук: 05.26.01 / Гаспарьян Н.А.; С.-Петерб. гос. гор. ин-т им. Г.В. Плеханова. – Санкт-Петербург, 2008. – 20 c.

Артамонова В.Г. Профессиональные болезни: учеб. / В.Г. Артамонова, Н.Н. Шаталов. – М.: Медицина, 1988. – 420 с.

Експеримент [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82#.D0.9F.D0.B0.D1.81.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.B5.D0.BA.D1.81.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.

Грешников В.А. Статистические методы обработки эмпирических данных / Грешников В.А., Волков Б.Н., Кубарев А.И. – М.: Изд-во стандартов, 1978. – 232 с.

Крылов В.М. Формальные математические модели [Электронный ресурс] / В.М. Крылов. – Режим доступу: http://chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/09_protsessy_i_apparaty_khimicheskikh_tekhnologiy_chast_I/5198.

Мухачев В.А. Планирование и обработка результатов эксперимента: учеб. пособ. / В.А. Мухачев. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2007. – 118 с.

Альберг Дж. Теория сплайнов и её приложения / Альберг Дж., Нильсон Э., Уолш Дж. – М.: Мир, 1972. – 318 с.

Ремез Н.С. Чисельні методи розв’язання навчальних і науково-технічних задач: навч. посіб. у 2 ч. / Ремез Н.С., Лучко І.А., Мейш В.Ф. – К.: НТУУ «КПІ», 2001. – Ч. ІІ. – 248 с.

Медведев Н.В. Применение сплайнов в теории приближений: учеб. пособ. / Н.В. Медведев. – Чебоксары: Чувашский государственный университет, 1977. – 68 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-30

Номер

Розділ

Геоекологія та охорона праці