CRITERIA INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC FIELDS ON THE HUMAN BODY WHEN PLANNING LABOUR PROTECTION STANDARDS ACTIVITIES

Serhii Sukach, Tetiana Kozlovska, Larysa Levchenko

Abstract


The dependence of the life’s indicators of the human body from the influence of electromagnetic fields was set. Proved that for the analysis of the electromagnetic situation is necessary to take into consideration as parameters of electromagnetic fields and the state of the environment in which is an employee  as well as the size, shape and the position of the person  with respect to the spread of  electromagnetic fields. The need for research negative impact of electromagnetic fields on the human body taking into account medical biological aspects of planning activities for the protection of labor was set.


Keywords


electromagnetic fields; activities for the protection of labor; energy pollution

References


Сподобаев, Ю. М. Основы электромагнитной экологии [Текст] / Ю. М. Сподобаев, В.П. Кубанов. – М. : Издательство «Радио и связь», 2000. – 239 с.

Никифоров, В. В. Оцінка та прогнозування впливу шумового та електромагнітного забруднення на природно-заповідні та рекреаційні території [Текст] / В. В. Никифоров, О. А. Сакун, В. С. Бахарєв // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2015. – Вип. 4/2015 (93). – C. 90–95.

Шевченко, С. Ю. Влияние электромагнитных полей энергетического оборудования на окружающую среду [Текст] / С. Ю. Шевченко // Вестник НТУ «ХПИ». – 2010. – № 16. – С. 153–156.

Кураев, Г. А. Влияние электромагнитного излучения персональных компьютеров на организм человека [Текст] [Электронный ресурс] / Г. А. Кураев, В. Б. Войнов, Ю. Н. Моргалев // Вестник вебдизайна. – Режим доступа : http://www.dc.tsu.ru/webdesign/tsu/ Library.nsf/designobjects/vestnik269/$file/Kuraev.pdf

Брунов, В. В. Влияние гео- и технопатогенных зон на различные аспекты жизнедеятельности [Текст] / В. В. Брунов. – М. : Амрита_Русь, 2006. – 464 с.

Козловская, Т. Ф. Дослідження впливу біо(гео)патогенних зон на захворюваність населення в умовах хімічного забруднення навколишнього середовища [Текст] / Т. Ф. Козловская, Ю. Н. Ткачов, В. М. Шмандій // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: наукові праці. – 2004. – Вип. 5/2014 (28). – С. 125–131.

Козловская, Т. Ф. електромагнітних Вплив полів на стан біологічних тканин людського організму [Текст] / Т. Ф. Козловская // ХІ Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів», 02–04 листопада 2012 р., м. Кременчук. – С. 211–212.

Сукач, С. В. Метод і засоби контролю та управління якістю повітряного середовища у приміщеннях : монографія [Текст] / С. В. Сукач, Ю. І. Шульга. – Кременчук : Видавець ПП Щербатих О. В., 2013. – 192 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.20535/2079-5688.2016.31.77747

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)