КРИТЕРІЇ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ПРИ ПЛАНУВАННІ ПРАЦЕОХОРОННИХ ЗАХОДІВ

Serhii Volodymyrovych Sukach, Tetiana Fedorivna Kozlovska, Larysa Oleksiivna Levchenko

Анотація


Встановлено залежність показників життєдіяльності організму людини від впливу електромагнітних полів. Доведено, що при аналізі електромагнітної обстановки необхідно враховувати як параметри електромагнітних полів і стан оточуючого середовища, в якому знаходиться працівник, так і розміри, форми й положення людини відносно поширення електромагнітних полів. Встановлено необхідність проведення досліджень негативного впливу електромагнітних полів на організм людини з урахуванням медико-біологічних аспектів при планування працеохоронних заходів.

Ключові слова


електромагнітне поле; працеохоронні заходи; енергетичне забруднення

Повний текст:

PDF

Посилання


Сподобаев, Ю. М. Основы электромагнитной экологии [Текст] / Ю. М. Сподобаев, В.П. Кубанов. – М. : Издательство «Радио и связь», 2000. – 239 с.

Никифоров, В. В. Оцінка та прогнозування впливу шумового та електромагнітного забруднення на природно-заповідні та рекреаційні території [Текст] / В. В. Никифоров, О. А. Сакун, В. С. Бахарєв // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2015. – Вип. 4/2015 (93). – C. 90–95.

Шевченко, С. Ю. Влияние электромагнитных полей энергетического оборудования на окружающую среду [Текст] / С. Ю. Шевченко // Вестник НТУ «ХПИ». – 2010. – № 16. – С. 153–156.

Кураев, Г. А. Влияние электромагнитного излучения персональных компьютеров на организм человека [Текст] [Электронный ресурс] / Г. А. Кураев, В. Б. Войнов, Ю. Н. Моргалев // Вестник вебдизайна. – Режим доступа : http://www.dc.tsu.ru/webdesign/tsu/ Library.nsf/designobjects/vestnik269/$file/Kuraev.pdf

Брунов, В. В. Влияние гео- и технопатогенных зон на различные аспекты жизнедеятельности [Текст] / В. В. Брунов. – М. : Амрита_Русь, 2006. – 464 с.

Козловская, Т. Ф. Дослідження впливу біо(гео)патогенних зон на захворюваність населення в умовах хімічного забруднення навколишнього середовища [Текст] / Т. Ф. Козловская, Ю. Н. Ткачов, В. М. Шмандій // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: наукові праці. – 2004. – Вип. 5/2014 (28). – С. 125–131.

Козловская, Т. Ф. електромагнітних Вплив полів на стан біологічних тканин людського організму [Текст] / Т. Ф. Козловская // ХІ Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів», 02–04 листопада 2012 р., м. Кременчук. – С. 211–212.

Сукач, С. В. Метод і засоби контролю та управління якістю повітряного середовища у приміщеннях : монографія [Текст] / С. В. Сукач, Ю. І. Шульга. – Кременчук : Видавець ПП Щербатих О. В., 2013. – 192 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2016.31.77747

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Сергій Володимирович Сукач, Тетяна Федорівна Козловська, Лариса Олексіївна Левченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)