Теоретичні передумови розрахунку об’єму руйнування гірських порід під час вибуху систем подовжених зарядів

Oleksandr Oleksandrovych Frolov

Анотація


Виконано аналіз методів досліджень ефективності руйнування гірських порід при вибуху подовжених зарядів вибухової речовини. Запрпоновано дослідити дію вибуху двох поруч розташованих свердловинних зарядів за допомогою визначення напруженого стану масиву гірських порід

Ключові слова


вибух; руйнування гірських порід

Повний текст:

PDF

Посилання


Шемякин Е. И. О волнах напряжений в прочных горных породах. – М.: ПМФТ. – 1963. – № 3. – С. 83–93.

Боровиков В. А., Ванягин И. Ф. К расчету параметров волны напряжения при взрыве удлиненного заряда в горных породах // Взрыв. дело. – № 76/33. – М.: Недра, 1976. – С. 74–85.

Основы теории и методы взрывного дробления горных пород / Под ред. В. М. Комира. – К.: Наук. думка, 1979. – 224 с.

Разрушение горных пород энергией взрыва / Под ред. Э. И. Ефремова. – К.: Наук. думка, 1987. – 264 с.

Фролов О. О. Особливості розрахунку об’єму руйнування скельних порід під час вибуху свердловинного заряду з урахуванням хвиль напружень // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». – 2006. – Вип. 14. – С. 93–101.

Новацкий В. Теория упругости. М.: Мир, 1975. – 872 с.

Определение радиуса зоны дробления при взрывах в массивах скальных пород / Воробьев В. Д., Кравец В. Г., Крючков А. И., Фролов А. А.; НТУ Украины «Киевский политехнический институт». – К., 1996. – 11 с. – Рус. – Деп. в ГНТБ Украины 15.05.96, №1207-УК96 // Анот. в ж. Депонированные научные работы ВИНИТИ, № 8 (296), 1996.

Фролов О. О. Встановлення закономірностей зміни радіуса зони дроблення при руйнуванні масивів скельних порід // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». – 2000. – Вип. 2. – С. 58–63.

Воробьев В. Д. Методы дробления анизотропных пород на основе регулирования параметров импульса взрыва комбинированных зарядов // Автореф. дис. ... д-ра техн. наук. – Киев: ИГМ НАН Украины, 1995. – 34 с.

Фролов А. А., Кондратенкова Е. А. Расчет расстояний между зарядами с учетом анизотропии пород при взрывах на карьерах // Материалы международной конференции «Проблемы гидрогеомеханики в горном деле и строительстве». – Ч. 2. – К.: Общество «Знание». – 1996. – С. 27–28.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2008.16.80158

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Oleksandr Oleksandrovych Frolov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)