СПОСОБИ І ЗАСОБИ ОБРОБКИ РОБОЧОЇ РІДИНИ ГІДРОСИСТЕМ ГІРНИЧИХ МАШИН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2008.16.82297

Ключові слова:

магнітна обробка рідини, очистка води

Анотація

Виконано якісний та кількісний аналіз існуючих способів і засобів очистки водного середовища. Детально розглянуто спосіб очистки робочої рідини гідросистем гірничих машин шляхом магнітної обробки водних середовищ. Розроблено рекомендації з проектування пристрою магнітної обробки водного середовища.

Посилання

Астахов А. В., Пономаренко Ю. Ф. Гидропривод рудничных машин. –

-е изд. – М.: Недра, 1981. – 197 с.

Кульский Л. А. Водоочистка в электромагнитном поле. – К.: Знание,

– 19 с.

Классен В. И. Омагничивание водных систем. – 2-е изд. – М.: Химия,

– 296 с.

Захаренко-Березянская Ю. М. Безреагентная обработка жидкости //

Водоочистка. – № 5. – 2005.

Инюшин Н. В. Аппараты для магнитной обработки жидкостей. – М.:

ООО Недра-Бизнесцентр, 2001. – 144 с.

Терентьєв О. М., Можаровська О. А. Фізико-математична модель

руху заряджених частинок водного середовища в постійному аксіально-симетричному поперечному магнітному полі пастки. – Наукові вісті НТУУ «КПІ». – № 3/2007. – С. 94–100.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Гірничі машини та обладнання