БЕЗНАПІРНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЯК ЗАХІД ЗНИЖЕННЯ ПИЛОУТВОРЕННЯ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2017.32.82637

Ключові слова:

Транспортування, аналіз, теорія, сипкі матеріали, пилоутворення, жолоб, кут нахилу

Анотація

Проаналізовано існуючі способи відкритого транспортування. Встановлено, що використання безнапірних гідравлічного та гравітаційного транспортів для переміщення сипких матеріалів знижує запиленість на робочих місцях за умов оптимального вибору параметрів транспортування. Аналіз теоретичних та експериментальних досліджень показав, що існування цих видів транспорту можливе за великих значень кутів нахилу жолобу. Теоретичні положення переміщення сипких матеріалів у потоці рідини до теперішнього часу відсутні, а відомі теорії (гравітаційна та дифузійна) не дозволяють проводити інженерні розрахунки параметрів безнапірних гідравлічного та гравітаційного транспортів. Тому вибір характеристик траси, умов транспортування, місць розташування гасильників швидкості та інших параметрів є актуальними задачами, які потребують подальшого вирішення.

Біографії авторів

Roman Yaroslavovych Romaniuk, Дніпровський державний технічний університет

старший викладач

Yurii Antonovych Hasylo, Дніпровський державний технічний університет

доцент

Olha Kriukovska, Дніпровський державний технічний університет

доцент

Посилання

Гасило Ю.А. Разработка комплекса мероприятий и средств для создания комфортных условий труда на рабочих местах с повышенным выделением пыли: дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук: спец. 05.26.01 “Охрана труда” [Текст] / Ю.А. Гасило. – Дніпропетровськ, 1998. – 224 с.

Романюк Р.Я. Безпека праці при прокатці жерсті [Текст] / Р.Я. Романюк, К.О. Левчук // Зб. наук. праць Дніпродзержинського державного технічного університету: (технічні науки). – Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2014. – Вип. 2(25). – С.197-201.

Гасило Ю.А. Аналіз джерел утворення пилу на робочих місцях металургійних підприємств та розробка заходів щодо поліпшення умов праці [Текст] / Ю.А. Гасило, Р.Я. Романюк // Зб. наук. праць Дніпродзержинського державного технічного університету: (технічні науки). – Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2015. – Вип. 2(27). – С.217-222.

Гаевая Л.А. Средства индивидуальной защиты глаз и лица на производстве [Текст] / Л.А. Гаевая. – М.: Машиностроение, 1980. – 208 с.

Андроньев С.М. Пылегазовые выбросы предприятий чёрной металлургии [Текст] / С.М. Андроньев, О.В. Филипьев. – М.: Металлургия, 1981. – 244 с.

Куприн А.И. Гидротранспорт стружки [Текст] / А.И. Куприн, А.М. Тихонцов. – М.: Машиностроение, 1978. – 80 с.

Огурцов А.П. Исследование параметров транспорта сыпучих материалов в открытом потоке жидкости [Текст] / А.П. Огурцов, Л.М. Мамаев, А.И Куприн. – К.: ИСИ МО, 1995. – 505 с.

Гасило Ю.А. Исследование закономерностей перемещения сыпучих материалов по желобам, уложенным с различными уклонами [Текст] / Ю.А. Гасило // Придніпровський науковий вісник. – 1997. - №44 (45). – С.38-43.

Куприн А.И. Зависимость удельной транспортирующей способности от удельной энергии живого сечения потока пульпы [Текст] / А.И. Куприн // Изв. ВУЗов. Горный журнал. – 1987. – №8. – С.57-61.

Куприн А.И. Исследование параметров транспортирующего потока пульпы [Текст] / А.И. Куприн // Изв. ВУЗов Горный журнал. – 1989. – №3. – С.24-29.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-15

Номер

Розділ

Геоекологія та охорона праці