ЕЛЕКТРОМАГНІТНА БЕЗПЕКА ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2008.16.82799

Ключові слова:

електромагнітна безпека, електромагнітна сумісність

Анотація

На основі анализу національної та міжнародної нормативних баз в області електромагнітної безпеки та електромагнітної сумісності і результатів експериментальних досліджень розроблені практичні науково обґрунтовані рекомендації з підвищення рівня електромагнитної безпеки та стабільності функціонування обладнання.

Посилання

The Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 89 / 336 / EEC.

ENV 61000-2-2. Electromagnetic Compatibility (EMC) – P. 2:

Environment. – Section 2: Compability levels for low frequency-conductor

disturbances and signals in public low-voltage power supply systems.

Сливкин В. Г. Электромагнитная совместимость оборудования

информационных технологий при воздействии импульсных элекромагнитных помех: Дис… канд. техн.наук: 05.09.03 – Самара, 2004. – 212 с.

Ковтун І. М., Левченко Л. О., Глива В. А., Потапенко Г. Д. Актуальні

напрямки підвищення рівня охорони праці та ефективності використання автоматизованих систем у сфері науково-технічної інформації // Вісник НТУУ „КПІ”. Серія „Гірництво”. – 2006. – Вип. 14. – С. 180–184.

СН 3.3.6.096-2002. Державні санітарні норми і правила при роботі з

джерелами електромагнітних полів.

Вільсон О. Г., Глива В. А., Григор’єв С. Ф., Потапенко Г. Д. Джерела

електромагнітних випромінювань і електромагнітна безпека користувачів персональних комп’ютерів // Вісник НТУУ „КПІ”. Серія „Гірництво”. – 2003. – Вип. 8. – С. 158–163.

Думанський Ю. Д., Павлик В. М., Біткин С. В. Один з засобів

зниження електромагнітного забруднення, створюваного цифровими системами рухомого зв’язку // Гігієна населених місць. – 2007. – Вип. 49. – С. 260–263.

ГОСТ 29216-91. Совместимость технических средств электромагнит-

ная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационной техники. Нормы и методы испытаний.

Глива В. А. Методи забезпечення електромагнітної безпеки користувачів персональних комп’ютерів: Дис… канд. техн. наук: 0526.04. – К., 2006. – 155 с.

ДСТУ 2465-94. Сумісність технічних засобів електромагнітна.

Стійкість до магнітних полів частоти мережі. Технічні вимоги і методи

випробувань.

ДНАОП 0.0.0-3.31-99. Правила охорони праці під час експлуатації

електронно-обчислювальних машин.

Глива В. А., Вільсон О. Г., Азнаурян І. О., Левченко Л. О. Магнітні поля невиробничого походження і засоби зменшення їх впливу на людей при експлуатації автоматизованих систем // Гігієна населених місць. – 2007. – Вип. 50. – С. 172–173.

ДСТУ 2793-94. Сумісність технічних засобів електромагнітна.

Стійкість до потужних електромагнітних завад. Загальні положення.

ДСТУ 2625-94. Сумісність технічних засобів електромагнітна.

Стійкість до згасаючого змінного магнітного поля. Технічні вимоги.

Establishing a dialogue on risks from electromagnetic fields. – Geneva:

World health organization. – 2004. – 67 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Геоекологія та охорона праці