Розрахунок значень тиску на фронті ударної хвилі при руйнуванні гірських порід вибухом

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2009.18.83221

Ключові слова:

порода, вибух, тиск, руйнування, ударна хвиля

Анотація

Розглянуто дію вибуху заряду вибухової речовини в середовищі. Встановлено, що тиск продуктів детонації і тиск на фронті ударної хвилі в
масиві гірських порід визначають параметри хвилі напружень. Отримано
значення тисків на фронті ударної хвилі при руйнуванні гірського масиву
вибухом в залежності від типів застосовуваних промислових вибухових речовин і гірських порід

Посилання

Разрушение горных пород энергией взрыва / Под ред. Э. И. Ефремова. – К.: Наук. думка, 1987. – 264 с.

Курінний В. П. Фізичні аспекти руйнування гірських порід вибухом:

Монографія.– Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2009.– 158 с.

Петров Н. Г., Росинский Н. Л. Короткозамедленное взрывание в

шахтах. – М.: Недра, 1985. – 270 с.

Механический эффект подземного взрыва / В. Н. Родионов,

В. В. Адушкин, В. Н. Костюченко и др. – М.: Недра, 1971. – 224 с.

Куринной В. П. Исследование давления в полости взрыва скважинного заряда бризантного ВВ // Геотехническая механика. – Днепропетровск: ИГТМ НАНУ. – 2003. – № 40. – С. 203–210.

Друкованый М. Ф. Методы управления взрывом на карьерах. – М.:

Недра, 1973. – 416 с.

Фролов О. О. Дослідження ефективності руйнування скельних порід

вибухом свердловинного заряду для умов кар’єру ВАТ «Полтавський ГЗК» // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». – 2000. – Вип. 15. – С. 61–65.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Геотехнологія