ЗАСТОСУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА НОВИХ ЕФЕКТИВНИХ ЦЕМЕНТІВ І НІЗДРЮВАТИХ БЕТОНІВ

Автор(и)

  • V P Omelchuk
  • Iryna Oleksandrivna Aznaurian
  • O Yu Kovalchuk

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2009.18.83387

Ключові слова:

ніздрюватий бетон, цемент, шлак, лужна активація

Анотація

Розглянуто можливість розширення сировинної бази для виробництва
ефективних лужних цементів та ніздрюватих бетонів на їх основі шляхом
застосування промислових шлаків різного походження, в тому числі таких, що зазвичай не використовуються для виробництва будівельних матеріалів, та зол теплових електростанцій

Посилання

Кривенко П. В. Лужні цементи: термінологія, класифікація, галузі

застосування / П. В. Кривенко // Будівельні матеріали і конструкції. – 1995. – № 1. – С. 23–24.

Омельчук В. П. Технология конструкционного шлакощелочного ячеистого бетона: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.05 «Строительные материалы и изделия» / В. П. Омельчук. – К.,1993.– 20 с.

Palomo A. Alkaline activation of OPC-fly ash systems / A. Palomo,

A. Fernández-Jiménez, G.Yu. Kovalchuk // Abstracts of the 24th Conf. “Cement and Concrete Science”. – Coventry: University of Warwick. – 2004.

Перспективи застосування лужних в’яжучих речовин в технології

неавтоклавних ніздрюватих бетонів / П. В. Кривенко, Г. Ю. Ковальчук,

О. Ю. Ковальчук, М. С. Омельченко-Гаркуша // Теория и практика

производства и применения ячеистого бетона в строительстве: Сб. научн. тр. – Днепропетровск. – 2005. – Вып. 2 – С. 107–111.

Krivenko P. V. Alkaline Cements Based on High Volumes of Industrial

Wastes: Application in Cellular Concrete Technology / P. V. Krivenko, G.Yu.

Kovalchuk, O.Yu. Kovalchuk // Proceed. 10th Conf. “Ekologie a nove stavebni hmoty a vyrobky”. – Telc (Czech Republic). – 2006. – Р. 89–93.

Ресурсозберігаючі технології легких бетонів з супутніми продуктами

інших виробництв / Ю. Г. Гасан, В. І. Тарасевич, Г. В. Кучерова, І. О. Азнаурян / Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. ст. – № 12. – Рівне: НУВГП, 2005. – 446 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Геотехнологія