ІMPLEMENTATION OF SEWAGE TREATMENT OF PLANTS FOR THERMAL DEMERCURIZATION

Larysa Anatoliivna Serbinova, Tetiana Volodymyrivna Hrebeniuk, Tetiana Volodymyrivna Yakovleva

Abstract


There are currently ways and means demercurization have significant drawbacks, not safe and effective.

The analysis of the dynamics of the production of non-radioactive waste at the South Ukrainian nuclear power plant for the 2013-2015 biennium.

Proposed to establish production facilities in South Ukrainian nuclear power plant in order to reduce the volume of waste hazard class I, because of mercury used fluorescent lamps, sewage treatment plants for thermal demercurization.

Also calculated environmental and economic benefits in the process of implementing the installation for thermal demercurization

Keywords


сlass risk; non-radiation waste; fluorescent tubes; spent mercury lamps; mercury; demercurization; mercury vapor; air; work area

References


Директива 2012/19/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 4 липня 2012 «Про відходи електричного та електронного устаткування».

Сербінова, Л.А., Про деякі питання нормативного регулювання сфери поводження з твердими побутовими відходами [Текст]/ Л.А. Сербінова, Ю.В. Дучкіна, Н.В. Чумакова // Вісник Державної установи «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»/ Держгірпромнагляд України, НАН України. – К. : [ДУ "ННДІПБОП"]. № 31.. – С. 49-53.

Дмитруха, Т.І. Підвищення безпеки об’єктів різного призначення в разі руйнування ртутних джерел світла [Текст]: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук / Т.І. Дмитруха. – К. – 2012.

Дмитруха, Т.І. Підвищення ефективності демеркуризації приміщень від ртутних забруднень [Текст] / Т.І. Дмитруха // Проблеми охорони праці в Україні: зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 20. – С. 114 – 119.

Пат. 41446 Україна, МПК В24С 1/10. Пристрій для термічної демеркуризації з індукційним нагрівачем: Пат. 41446 Україна, МПК В24С 1/10 Повстень В.О., Дмитруха Т.І. (Україна); Національний авіаційний університет; Інститут міського господарства. – № u 2008 14169; Заявл. 09.12.2008; Опубл. 25.05.2009, Бюл. № 10.

Пат. 46448 Україна, МПК В24С 1/10. Спосіб термічної демеркуризації: Пат. 46448 Україна, МПК В24С 1/10 Повстень В.О., Дмитруха Т.І. (Україна); Національний авіаційний університет; Інститут міського господарства. – № u 2009 05969; Заявл. 10.06.2009; Опубл. 25.12.2009, Бюл. № 24.

Дмитруха, Т.І. Попередження розповсюдження ртутних забруднень у довкіллі і спосіб та пристрій демеркуризації від них приміщень [Текст] / Т.І. Дмитруха, В.О. Повстень // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2009. – № 1. – С. 72 – 76.

Дмитруха, Т.І. Зменшення ртутної небезпеки приміщень в разі руйнування в них джерел оптичного випромінювання [Текст] / Т.І. Дмитруха // Електроніка та системи управління. – 2010. – № 4. – С. 121 – 124.

Повстень, В.О. Термодифузійна демеркуризація забруднених ртуттю

приміщень, предметів і речей [Текст] / В.О. Повстень, Т.І. Дмитруха // Моделирование в электротехнике, электронике и светотехнике: материалы междунар. научн.-техн. конф. – К.: НАУ, 2005. – С. 71.
DOI: http://dx.doi.org/10.20535/2079-5688.2017.32.83558

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)