ВПРОВАДЖЕННЯ ОЧИСНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ТЕРМІЧНОЇ ДЕМЕРКУРІЗАЦІЇ

Larysa Anatoliivna Serbinova, Tetiana Volodymyrivna Hrebeniuk, Tetiana Volodymyrivna Yakovleva

Анотація


Відомі на сьогодні способи та засоби демеркуризації мають значні недоліки, недостатньо безпечні та ефективні. Виконано аналіз динаміки виробництва нерадіоактивних відходів на Южно-Українській АЕС за 2013-2015 рр. В цілях зменшення обсягу утворення відходів I класу небезпеки, внаслідок  використаних ртутних люмінесцентних ламп, запропоновано встановити у виробничих приміщеннях ЮУАЕС очисну установку для термічної демеркуризації. Також, в процесі роботи розраховано еколого-економічний ефект від впровадження установки для термічної демеркуризації.

Ключові слова


клас небезпеки; нерадіаційні відходи; люмінесцентні лампи; відпрацьовані ртутні лампи; ртуть; демеркурізація; пари ртуті; повітря; робоча зона.

Повний текст:

PDF

Посилання


Директива 2012/19/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 4 липня 2012 «Про відходи електричного та електронного устаткування».

Сербінова, Л.А., Про деякі питання нормативного регулювання сфери поводження з твердими побутовими відходами [Текст]/ Л.А. Сербінова, Ю.В. Дучкіна, Н.В. Чумакова // Вісник Державної установи «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»/ Держгірпромнагляд України, НАН України. – К. : [ДУ "ННДІПБОП"]. № 31.. – С. 49-53.

Дмитруха, Т.І. Підвищення безпеки об’єктів різного призначення в разі руйнування ртутних джерел світла [Текст]: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук / Т.І. Дмитруха. – К. – 2012.

Дмитруха, Т.І. Підвищення ефективності демеркуризації приміщень від ртутних забруднень [Текст] / Т.І. Дмитруха // Проблеми охорони праці в Україні: зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 20. – С. 114 – 119.

Пат. 41446 Україна, МПК В24С 1/10. Пристрій для термічної демеркуризації з індукційним нагрівачем: Пат. 41446 Україна, МПК В24С 1/10 Повстень В.О., Дмитруха Т.І. (Україна); Національний авіаційний університет; Інститут міського господарства. – № u 2008 14169; Заявл. 09.12.2008; Опубл. 25.05.2009, Бюл. № 10.

Пат. 46448 Україна, МПК В24С 1/10. Спосіб термічної демеркуризації: Пат. 46448 Україна, МПК В24С 1/10 Повстень В.О., Дмитруха Т.І. (Україна); Національний авіаційний університет; Інститут міського господарства. – № u 2009 05969; Заявл. 10.06.2009; Опубл. 25.12.2009, Бюл. № 24.

Дмитруха, Т.І. Попередження розповсюдження ртутних забруднень у довкіллі і спосіб та пристрій демеркуризації від них приміщень [Текст] / Т.І. Дмитруха, В.О. Повстень // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2009. – № 1. – С. 72 – 76.

Дмитруха, Т.І. Зменшення ртутної небезпеки приміщень в разі руйнування в них джерел оптичного випромінювання [Текст] / Т.І. Дмитруха // Електроніка та системи управління. – 2010. – № 4. – С. 121 – 124.

Повстень, В.О. Термодифузійна демеркуризація забруднених ртуттю

приміщень, предметів і речей [Текст] / В.О. Повстень, Т.І. Дмитруха // Моделирование в электротехнике, электронике и светотехнике: материалы междунар. научн.-техн. конф. – К.: НАУ, 2005. – С. 71.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2017.32.83558

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Лариса Анатоліївна Сербінова, Тетяна Володимирівна Гребенюк, Тетяня Володимирівна Яковлєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)