ВПРОВАДЖЕННЯ ОЧИСНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ТЕРМІЧНОЇ ДЕМЕРКУРІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Larysa Anatoliivna Serbinova https://orcid.org/0000-0001-5001-488X
  • Tetiana Volodymyrivna Hrebeniuk Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-9287-2919
  • Tetiana Volodymyrivna Yakovleva Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-7758-5102

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2017.32.83558

Ключові слова:

клас небезпеки, нерадіаційні відходи, люмінесцентні лампи, відпрацьовані ртутні лампи, ртуть, демеркурізація, пари ртуті, повітря, робоча зона.

Анотація

Відомі на сьогодні способи та засоби демеркуризації мають значні недоліки, недостатньо безпечні та ефективні. Виконано аналіз динаміки виробництва нерадіоактивних відходів на Южно-Українській АЕС за 2013-2015 рр. В цілях зменшення обсягу утворення відходів I класу небезпеки, внаслідок  використаних ртутних люмінесцентних ламп, запропоновано встановити у виробничих приміщеннях ЮУАЕС очисну установку для термічної демеркуризації. Також, в процесі роботи розраховано еколого-економічний ефект від впровадження установки для термічної демеркуризації.

Біографія автора

Tetiana Volodymyrivna Yakovleva, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Студент

Посилання

Директива 2012/19/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 4 липня 2012 «Про відходи електричного та електронного устаткування».

Сербінова, Л.А., Про деякі питання нормативного регулювання сфери поводження з твердими побутовими відходами [Текст]/ Л.А. Сербінова, Ю.В. Дучкіна, Н.В. Чумакова // Вісник Державної установи «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»/ Держгірпромнагляд України, НАН України. – К. : [ДУ "ННДІПБОП"]. № 31.. – С. 49-53.

Дмитруха, Т.І. Підвищення безпеки об’єктів різного призначення в разі руйнування ртутних джерел світла [Текст]: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук / Т.І. Дмитруха. – К. – 2012.

Дмитруха, Т.І. Підвищення ефективності демеркуризації приміщень від ртутних забруднень [Текст] / Т.І. Дмитруха // Проблеми охорони праці в Україні: зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 20. – С. 114 – 119.

Пат. 41446 Україна, МПК В24С 1/10. Пристрій для термічної демеркуризації з індукційним нагрівачем: Пат. 41446 Україна, МПК В24С 1/10 Повстень В.О., Дмитруха Т.І. (Україна); Національний авіаційний університет; Інститут міського господарства. – № u 2008 14169; Заявл. 09.12.2008; Опубл. 25.05.2009, Бюл. № 10.

Пат. 46448 Україна, МПК В24С 1/10. Спосіб термічної демеркуризації: Пат. 46448 Україна, МПК В24С 1/10 Повстень В.О., Дмитруха Т.І. (Україна); Національний авіаційний університет; Інститут міського господарства. – № u 2009 05969; Заявл. 10.06.2009; Опубл. 25.12.2009, Бюл. № 24.

Дмитруха, Т.І. Попередження розповсюдження ртутних забруднень у довкіллі і спосіб та пристрій демеркуризації від них приміщень [Текст] / Т.І. Дмитруха, В.О. Повстень // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2009. – № 1. – С. 72 – 76.

Дмитруха, Т.І. Зменшення ртутної небезпеки приміщень в разі руйнування в них джерел оптичного випромінювання [Текст] / Т.І. Дмитруха // Електроніка та системи управління. – 2010. – № 4. – С. 121 – 124.

Повстень, В.О. Термодифузійна демеркуризація забруднених ртуттю

приміщень, предметів і речей [Текст] / В.О. Повстень, Т.І. Дмитруха // Моделирование в электротехнике, электронике и светотехнике: материалы междунар. научн.-техн. конф. – К.: НАУ, 2005. – С. 71.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-21

Номер

Розділ

Геоекологія та охорона праці