ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИБУХУ НОВИХ ПРОМИСЛОВИХ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН АТМОСФЕРИ КАР’ЄРУ

Ivan Andriiovych Luchko, Volodymyr Volodymyrovych Tverdyi

Анотація


Наведені результати дослідження утворення та розсіювання в безвітряну
погоду і при швидкості вітру 2 м/с шкідливих газів, що утворюються в кар’єрах при вибухах еталонних і нових промислових сумішевих вибухових речовин.

Ключові слова


вибух, вибухова речовина; шкідливі гази; кар’єр; екологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Михайлов В. А. Снижение запыленности и загазованности воздуха на

открытых горных работах / В. А. Михайлов, П. В. Бересневич. – К.: Техніка, 1975. – 116 с.

Проблемы экологии массовых взрывов в карьерах / [Э. И. Ефремов,

П. В. Бересневич, В. Д. Петренко и др.] – Дніпропетровськ: Січ, 1996. – 177 с.

Филатов С. С. Борьба с запыленностью и загазованностью карьеров / С. С. Филатов, М. М. Конорев, К. С. Подвысоцкий. – М.: Наука, 1984. – 228 с.

Бересневич П. В. Микроклимат железорудных карьеров и нормализация их атмосферы / П.В.Бересневич, А.В.Ткаченко.– Л.: Гидрометеоиздат, 1987.– 176 с.

Андреев К. К. Теория взрывчатых веществ / К. К. Андреев,

А.Ф. Беляев. – М: Оборонгиз. – 1960. – 180 с.

Руйнування гірських порід вибухом: [Підручник для вузів. – 4-е вид.,

перероб. і доп.] / М. Р. Шевцов, П. Я. Таранов, В. В. Левіт, О. Г. Гудзь. – Донецьк: 2003. – 248 с.

Корсак К. В. Основи екології / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік. – К.:

МАУП, 2000. – 238 с.

Інструкція щодо визначення допустимих термінів роботи працюючих

у шкідливих умовах. – К.: Офіційний вісник України, 2006.

Єдині правила безпеки при вибухових роботах: ДНАОП 0.00-1.17-92

(НПАОП 0.00-1.17-92): 2007. – Офіц. вид. – К.: Норматив, 2007. – 171 с.

Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони: ГОСТ

1.005-88 ССБТ. – К: Норматив, 1992. – 41 с.

Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки: ГОСТ

1.007-76 ССБТ. – К: Норматив, 1990. – 11 с.

Прокопенко В. С. Взрывание горных пород скважинными зарядами

взрывчатых веществ в рукавах / В. С. Прокопенко, К. В. Лотоус. – К.:

Політехніка. – 2006. – 113 с.

Бруяцкий Е. В. Теория атмосферной диффузии радиоактивных выбросов / Е.В.Бруяцкий. – К.: Институт гидромеханики НАН Украины, 2000. – 443 с.

Методика розрахунку приземної концентрації шкідливих домішок

при масових вибухах на кар’єрах. – К: ННДІОП, 1996. – 19 с.

Лучко А. І. Результати дослідження параметрів вибухів еталонних та нових вибухових речовин місцевого приготування / А. І. Лучко // Вісник ЖДТУ. – 2008. – № 3. – С. 156–161.

Екологічне законодавство України: Зб. нормат. актів / [Відп. ред.

І. О. Заєць]. − К.: Юрінком Інтер, 2001. − 416 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2009.18.83894

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Ivan Andriiovych Luchko, Volodymyr V Tverdyi

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)