МЕТОДИКА ОЦІНКИ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ ТОКСИЧНИМИ ПРОДУКТАМИ ЗГОРЯННЯ ПРИ ПОЖЕЖІ У ВУГІЛЬНІЙ ШАХТІ

Автор(и)

  • Serhii Ivanovych Azarov
  • V L Sydorenko

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2009.18.83996

Ключові слова:

аерогенне навантаження, підземна пожежа, проби крові, вугільна шахта, хімічні сполуки

Анотація

Розглянуто питання надходження потенційно небезпечних хімічних речовин в організм людей, що приймали участь у ліквідації наслідків підземної пожежі у вугільній шахті, способи визначення вмісту хімічних сполук у пробах крові людини та розрахунок аерогенного навантаження.

Посилання

Азаров С. И. Оценка влияния продуктов сгорания от ТЭЦ на

население // Энергетика и электрификация. – 2000. – № 10. – С. 52–53.

Азаров С. И. Оценка влияния выброса вредных примесей на

окружающую среду при производстве электроэнергии сжиганием угля // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2001. – № 3. – С. 53–55.

Азаров С. І., Азарова О. В., Сорокін Г. А. Дослідження викиду

канцерогенних речовин при горінні вугілля // Вісник НТУУ «КПІ». Серія

«Гірництво». Зб. наук. праць. – К.: 2006. – Вип. 13. – С. 120–124.

Азаров С. И., Перимов Р. Р. Оценка вредности дыма при подземном

пожаре // Уголь Украины. – 2005. – № 1. – С. 37–41.

Азаров С. И. Анализ риска при пожаре в угольной шахте // Уголь

Украины. – 2001. – № 2–3. – С. 43–45.

Азаров С. І., Семенов Д. В., Азарова О. В. Вугільна галузь України: стан, загроза та безпека // Екологія та ресурси: Зб. наук. праць. – К.: ІПНБ, 2008. – № 19. – С. 54–60.

Методические рекомендации по определению реальной нагрузки на

человека химических веществ, поступающих с атмосферным воздухом, водой и пищевыми продуктами. – М.: 1986. – 40 с.

Методика визначення ризиків та їх прийнятих рівнів для декла-

рування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. – К.: Основа, 2003.– 192 с.

Воробьев Ю. Л. Основы формирования и реализации государственной политики в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций. – ФИД «Деловой экспресс». – 2000. – 246 с.

Сидоренко В. Л., Паламарчук В. І., Азаров С. І. Забруднення повітря і ризик ураження рятівників в умовах аварії на складі боєприпасів // Український журнал з проблем медицини праці. – К.: 2005. – Вип. 3–4. – С. 35–38.

Авицин А. П., Жаворонков А. А., Риш М. А., Строгнова А. С.

Микроэлементозы человека. – М.: Медицина, 1991. – 496 с.

Загрязнение воздуха и легких. Пер. с англ. / Под ред. Е. Ф. Ахаронсона, А. Бен-Давида, М. Кингберга. – М.: Атомиздат, 1980. – 180 с.

Григюте Л. А. Экспериментальные опухоли легких. – М.: Медицина,

– 162 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Геоекологія та охорона праці