ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ РОЗПОДІЛІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ БАГАТЬОХ ДЖЕРЕЛ У РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2009.18.83998

Ключові слова:

джерело, електромагнітна безпека, електромагнітні поля, моделювання, просторовий розподіл

Анотація

Розглянуто різні підходи до моделювання просторових розподілень
електромагнітних полів багатьох джерел. Запропоновано найбільш зручний у практичній роботі метод моделювання та візуалізації розподілень магнітних полів у робочих приміщеннях

Посилання

Шевель Д. М. Электромагнитная безопасность / Д. М. Шевель. – К.:

ВЕК+, 2002. – 432 с.

Петухов В. С. Электромагнитная экология. ТN-С система – виновник

ухудшения / В. С. Петухов // Новости электротехники. – 2005. – № 1. – С. 14–19.

Глива В. А. Магнітні поля невиробничого походження і засоби

зменшення їх впливу на людей при експлуатації автоматизованих систем / В. А. Глива, О. Г. Вільсон, І. О. Азнаурян, Л. О. Левченко // Гігієна населених місць. – 2007. – Вип. 50. – С. 172–173.

Глива В. А. Заходи підвищення надійності роботи комп’ютерного

обладнання та безпеки персоналу в енергонасичених будівлях і спорудах / В. А. Глива, В. І. Клапченко, С. А. Теренчук, Л. О. Левченко // Містобудування та територіальне планування. – 2008. – Вип. 31. – С. 85–70.

Establising a dialogue on risk from electromagnetic fields. – Geneva: World health organization, 2004. – 67 р.

Обеспечение электромагнитной безопасности при эксплуатации

компьютерной техники / [Афанасьев А. И., Долотко В. И., Карнишин В. В. и др.]; под ред. А. А. Туркевича. – [2-е изд.]. – М.: Циклон–Тест, 2001. – 119 с.

Глива В. А. Методи забезпечення електромагнітної безпеки

користувачів персональних комп’ютерів: Дис. ... канд. техн. наук: 05.26.04 / Глива Валентин Анатолійович. – К.: 2006. – 155 с.

Глива В. А. Випромінювальні властивості сучасного комп’ютерного об-

ладнання та методи їхньої мінімізації / В. В. Глива, В. І. Клапченко, О. В. Панова, А. В. Лук’янчиков // Охорона праці та соціальний захист працівників: Міжнар. наук. конф., 19 – 21 лист. 2008 р.: зб. матеріалів. – К., 2008. – С. 72–74.

Примин М. А. Математические модели, методы и алгоритмы

пространственно-временного анализа магнитных полей и их применение в системах диагностики и обнаружения: Дис. ... докт. техн. наук: 05.13.06 / Примин Михаил Андреевич. – К., 2000. – 395 с.

Примин М. А. Алгоритмы решения обратной задачи магнитостатики в

магнитокардиографии: новые подходы и результаты / М. А. Примин, И. В. Недайвода // Электронное моделирование. – 2006. – Т. 28. – № 3. – С. 99–116.

Маслов М. Ю. Исследование электромагнитных полей в помещениях

для целей электромагнитной и информационной безопасности: Дис. ... канд. техн. наук: 05.12.07 / Маслов Михаил Юрьевич. – Саратов, 2003. – 240 с.

Глива В. А. Засоби підвищення безпечної експлуатації сучасного

комп’ютерного обладнання / В. А. Глива, А. В. Лук’янчиков, Л. О. Левченко, В. І. Клапченко, О. В. Панова // Проблеми охорони праці в Україні. – 2008. – Вип. 15. – С. 98–105.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Геоекологія та охорона праці