DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2017.32.85604

ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗБРОДЖУВАННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В РЕАКТОРІ БІОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ

Daryna Kovalenko, Serhii Pavlovych Pushkin, Maryna Pochkai

Анотація


Обґрунтовані раціональні параметри зброджування  органічної  частини твердих побутових відходів в реакторі біогазової установки, що забезпечують максимальний вихід біогазу, який використовується в якості енергетичного палива.

Ключові слова


побутові відходи; моделювання; біореактор; перемішування; біогаз; зброджування; температура; вологість; метан.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ягафарова, Г.Г., Разработка матрицы прогнозирования выхода метана в биогазе из твердых бытовых отходов [Текст] / Г.Г. Ягафарова, Л. А. Насырова, А. М. Шаимова // Башкирский химический журнал.- 2007, Том 14, №5. – с. 31-34.

Суслов, Д.Ю. Получение биогаза в биореакторе с барботажным перемешиванием [Текст]: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд.техн. наук: 05.17.08 – “процессы и аппараты химических технологий”/ Суслов Денис Юрьевич.–Иваново,2013.–16с.

Землянка, О.О., Математичне моделювання кінетики процесу анаеробного бродіння органічних відходів в ферментаторі біогазової установки [Текст] / О.О. Землянка// Интегрированные технологии и энергосбережение.–2007.-№4.-с.47-52.

Патанкар, С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости[Текст] / C. Патанкар; [пер. с англ.]. – Москва :Энергоатомиздат, 1984. – 152 с.

Эдер, Б. Биогазовые установки, практическое пособие [Текст] / Б.Эдер, Х. Шульц.; [пер.с нем.]. –Zorg Biogas, 1996. – 268 с.
Copyright (c) 2016

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)