ПРО РЕАЛЬНІСТЬ РУЙНУВАННЯ ВУГЛЕПОРОДНОГО МАСИВУ ПІД ЧАС РОЗВАНТАЖУВАННЯ

Iaroslav Liashok, Igor Iordanov, Serhii Viktorovych Podkopaiev, Daria Anatoliivna Chepiha, Iuliia Simonova

Анотація


В результаті виконаних експериментальних досліджень було встановлено, що реальним є руйнування породного масиву не тільки в результаті зростання напруженості масиву, але і при його схильності до розшарування. При цьому необхідно враховувати вологість гірських порід і фактор часу. Реологічні властивості осадових гірських порід після їх розвантаження, необхідно враховувати при розробці заходів, спрямованих на підвищення безпеки робіт.


Ключові слова


вуглепородний масив; керн; деформація гірських порід; ультразвукові хвилі; тривісне стиснення.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ержанов, Ж.С. Ползучесть осадочных горных пород. Теория и эксперимент [Текст] / Ж.С. Ержанов, А.С. Сагинов, Г.Н. Гуменюк, А.А. Сарсембаев. – Алма-Ата: Наука, 1970. – 208с.

Phillips, D.W. Tectonics of Mining. Colliery Eng. [Text] / D.W. Phillips. –1948 –р.293-297.

Griggs, D.T. Creep of rocks. J.Geol [Text] / D.T. Griggs. –1937.–Vol.47. –

p. 12-14

Ржаницын, А.Р. Теория ползучести [Текст] / А.Р. Ржаницын – М.: Стройиздат. - 1968. – 415 c.

Kick, F. Die Prinzipien der mechanischen Technologie und die Festigkeitslehre. Z.Verein.dtsch.Ing. [Text] / F. Kick – 1932. – №10 – р. 26-39

Adams, L.H. Philos.Trans.london [Text] / L.H. Adams – 1901. – p. 22-40.

Бриджмен, П.В. Исследование больших пластических деформаций и разрыва [Текст] / П.В. Бриджмен – М.:Изд-во иностр.лит-ры, 1955. – 440 с.

Бузер, Г.Д. Влияние поровой жидкости на деформационное поведение горных пород при трехосном сжатии [Текст] / Г.Д. Бузер, К.Х., Хиллер, С. Серденгекти // Механика горных пород. – М.:Недра, 1966. – с. 372–406

Разрушение. Микроскопические и макроскопические основы механики разрушения [Текст] / Под ред. Г.Либовица. – М.: Мир, 1973. – т.1. – 616 с.

Ставрогин, А.Н. Экспериментальная физика и механика горных пород [Текст] / А.Н. Ставрогин, Б.Г. Тарасов – СПб.: Наука, 2001. – 343 с.

Линденбратен, Л.Д. Медицинская радиология [Текст] / Л.Д. Линденбратен, Ф.М.Лен. – М.: Медицина, 1986. – 368с.

Потапкин, И.Ф. Лабораторный практикум по курсу «Физика горных пород и процессов» [Текст] / И.Ф.Потапкин, А.Г.Томасов, Н.Н.Гавриш и др. – Донецк, ДПИ, 1991. – 43 с.

Николин, В.И. Особенности проявления горного давления на глубинах 1200м [Текст] / В.И. Николин, Н.В.Игнатович, В.А. Шепеленко // Уголь Украины, 1994. – №5. – с.12–15.

Харин, С.Е. Физическая химия [Текст] / С.Е.Харин – К.:КГУ, 1961. – 424с.

Миронов, Н.П. Механизм движения жидкости в угольном пласте [Текст] / Н.П.Миронов // Нагнетание воды в угольные пласты для повышения безопасности горных работ. – М.: Недра, 1965. – с. 65-73.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2017.32.85870

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)