DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2000.3.87108

ВПЛИВ ШВИДКОСТІ ДЕТОНАЦІЇ ЛІНІЙНОГО ІНІЦІАТОРА НА ОБ’ЄМ ВОРОНКИ ДРОБЛЕННЯ

Oleksandr Oleksandrovych Frolov

Анотація


Розглянуто метод числового розрахунку форми та об'єму воронки дроблення, яка утворюється в результаті вибуху поздовжнього циліндричного заряду при його верхньому лінійному ініціюванні. Теоретично установлено вплив швидкості детонації свердловинного заряду на об'єм воронки дроблення

Ключові слова


циліндричний свердловинний заряд; воронка дроблення

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Исследование закономерностей изменения параметров зоны дробления при взрыве в анизотропном массиве скальных пород / Фролов А.А.; Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т” . — Киев, 1996. — 34 с. — Рус.— Деп. в ГНТБ Украины 16.09.97, № 482-УК97 // Анот. в ж. Депонированные научные работы ВИНИТИ, 1997.

Баум Ф.А., Орленко Л.П., Станюкович К.П. и др. Физика взрыва. — М.: Наука, 1975. — 704 с.

Кузьмичев В.Е. Законы и формулы физики. - Киев: Наук. думка, 1989. — 864 с.
Copyright (c) 2016 Oleksandr Oleksandrovych Frolov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)