DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2007.15.88514

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЙСМОСТІЙКОСТІ ОБ’ЄКТІВ, ЩО ОХОРОНЯЮТЬСЯ ПРИ ВИБУХАХ НА КАР’ЄРАХ

Viktor Danylovych Vorobiov, Leonid Ivanovych Demeshchuk, Volodymyr Mykolaiovych Kobasov, Andrii Mykhailovych Pasichnyk

Анотація


Наведено результати експериментальних досліджень щодо зміни швидкості коливань ґрунту з відстанню при підривних роботах на кар'єрах. Розроблено рекомендації щодо зниження сейсмічної дії промислових вибухів на вапняковому і гіпсовому кар'єрах ВАТ "Миколаївцемент".

Ключові слова


сейсміка; вибухові роботи на кар'єрах

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Мартемьянов А.И. Сейсмостойкость зданий и сооружений, возводимых в сельской местности. - М.: Стройиздат, 1982. - 176с.

Густафссон. Шведская техника взрывных работ / Пер. с англ. под ред. проф. Г.П.Демидюка. - М.: Недра, 1977. - 264с.

Мосинец В.Н., Богацкий В.Ф. Основные научно-технические проблемы сейсмики ближней зоны // Взрыв. дело. - М.: Недра, 1983. - № 85/42. - С.89-101.

Богацкий В.Ф. Прогноз и ограничение сейсмической опасности промышленных взрывов // Взрыв. дело. - М.: Недра, 1989. - № 85/42. - С.201-213.

Долинский Е.Ф. Обработка результатов измерений. - М.: Изд-во стандартов, 1983. - 191с.

Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы математико-статистической обработки наблюдений. - М.: ГИФМЛ, 1958. - 143с.

Мосинец В.Н. Дробящее и сейсмическое действие взрыва в горных породах. - М.: Недра, 1975. - 271с.

Фадеев А.Б. Дробящее и сейсмическое действие взрыва на карьерах. - М.: Недра, 1972. - 132с.

Цейтлин Я.И., Смолин Н.И. Сейсмические и ударные воздушные волны промышленных взрывов. - М.: Недра, 1981. - 192с.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)