DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2007.15.88553

ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЙСМОЕФЕКТУ ПРИ ВИБУХОВИХ РОБОТАХ

Viktor Viktorovych Boiko, Anatolii Oleksandrovych Kuzmenko, Volodymyr Antonovych Lemeshko

Анотація


Показано вплив місця проведення масового вибуху в кар'єрі на формування хвиль, які становлять найбільшу небезпеку для об'єкта, що охороняється. Отримано формулу для визначення відносної масової швидкості в залежності від крутості схилу в точці спостереження і періоду коливань.

Ключові слова


сейсміка; вибухові роботи на кар'єрах

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Кузнецов Г.В., Сисин А.Г. Днйствия сейсмовзрывных волн на сооружения // Тр. "УНИИПромедь". - 1966. - Вып. 9. - С.159-164.

Мосинец В.Р. Дробящее и сейсмическое действие взрыва в горных породах. - М.: Недра, 1976. - 271с.

Воробьева Л.С. и др. Сейсмическая безопасность жилых зданий и сооружений в условиях городской застройки // Известия ВУЗов. Горный журнал. - №9-10. - 1999. - С.87-96.

Кутузов Б.Н., Скробогатов В.М., Ерофеев И.Е. и др. Справочник взрывника. - М.: Недра, 1988. - 511с.

Единые правила безопасности при взрывных работах. - К.: Норматив, 1992. - 171с.

Мельник В.Г. Результаты опытов по изучению сейсмостойкости фрагментов упорных призм Нурекской плотины на большой сейсмоплатформе // Тр. коор. совещ. по гидротехнике. - Л.: Энергия, 1969. - Вып.47. - С.73.

Нерсесов И.Л., Николаев А.В., Попов В.Д. и др. Динамические характеристики колебаний склонов каньонов при землятресениях // Тр. коор. совещ. по гидротехнике. - Л.: Энергия, 1969. - Вып.47. - С.95.

Лямзина Г.А., Иванов Т.Г. Влияние грунтов на интенсивность сейсмических колебаний // Вопросы инженерной сейсмологии. - М.: Наука, 1973. - Вып.15. - С.80-89.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)