ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННЯ ВІДБІЙКИ ПОРІД ПРИ ВИБУХАХ В КАР'ЄРАХ

Ihor Viktorovych Kosmin

Анотація


Викладено методику вибору раціонального напрямку відбійки тріщинуватих порід та рекомендації щодо її вдосконалення. Основні висновки за результатами досліджень підтвердженів промислових умовах

Ключові слова


напрямок відбійки; трищінуваті породи

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Кучерявый Ф.И., Олейников А.С., Волов А.Т. Многорядное

короткозамедленное взрывание на карьерах строительных материалов. — К.: Будівельник, 1975. — 84 с.

Клевцов И.В., Федоренко П.И. Схема взрывания на карьерах и качество дробления горной массы. — К.: Техника, 1981. — 104 с.

Воробьев В.Д. Методы дробления анизотропных пород на основе

регулирования параметров импульса взрыва комбинированных зарядов: Автореф.дис...д-ра техн. наук: 05.15.01 / Ин-т гидромеханики НАН Украины.— К., 1995. — 34 с.

Ефремов Э.И., Петренко В.Д., Рева Н.Н. Влияние динамических

нагрузок на рост произвольно ориентированной трещины // Проблемы

разрушения горных пород. — К.: Наук.думка. — 1979. — С. 105—109.

Сенук В.М. Разработка эффективной технологии взрывного дробления крупноблочных пород на железорудных карьерах: Автореф.дис... д-ра техн. наук: 05.15.09 / ИПКОН АН СССР. — М., 1983. — 33 с.

Беришвили Г.А., Элизбарашвили Т.Ш. Об эффективности

низкочувствительных ВВ при инициировании их боевиками различной

конструкции // Взрыв. дело. — М.: Недра. — 1976. — № 76/33. — С. 164—178.

Комплексные исследования действия взрыва в горных породах /

Э.О. Миндели, Н.Ф. Кусов, А.А. Корнеев, Г.И. Марцинкевич. — М.: Недра, 1978. — 253 с.

Станюкович К.П. Неустановившиесядвижения сплошной среды. — М.:

Наука, 1971. — 854 с.

Райнхардт Д., Пирсон Д. Взрывная обработка металлов. - М.: Мир.

— 391 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2000.4.89957

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 I V Kosmin

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)