НЕСТАЦІОНАРНА ВЗАЄМОДІЯ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З УДАРНИМИ ХВИЛЯМИ ПРИ ВИБУХУ СФЕРИЧНОГО ЗАРЯДУ В ҐРУНТОВОМУ МАСИВІ

Natalia Serhiivna Remez

Анотація


Виконано чисельне моделювания взасмодії вибухових хвиль з циліндричною оболонкою при вибуху сферичного заряду вибухової речовини у грунтовому масиві. Конструкція вивчається в рамках нелінійної теорії оболонок типу Тимошенко та інкрементальної теорії пластичності з
лінійним кінематичним ущільненням. Грунт моделюється пористим багатокомпонентним середовищем зі змінним коефіцієнтом об’ємної в’язкості. Отримано залежності взаємодії хвильових процесів в оболонці та
грунтовому масиві від часу

Ключові слова


сферичний заряд; хвильові процеси

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ляхов Г. М. Волны в грунтах и пористых многокомпонентных

средах. — М.: Наука, 1982. — 288 с.

Ремез Н. С. Особливості деформування твердого багатокомпонентного в’язкопластичного середовища зі змінним коефіціентом в’язкості при динамічних навантаженнях // Вісник НТУУ "КПІ”. Серія “Гірництво”. — 2000. — Вип. 3. — С. 34—39.

Кадашевич Ю. И., Новожилов В. В. Теория пластичности, учитывающая остаточные микронапряжения // Прикл. математика и механика. — 1958. — 12, № 1. —С. 78—89.

Луговой П. З.,Мейш В. Ф., Ремез Н. С. Упруговязкопластическое поведение подкрепленных оболочек при нестационарном нагружении // Доповіді НАН України.— 2000. — № 3. — С. 55—60.

Уилкинс М. Л. Расчет упругопластических течений // Вычислительные методы в гидродинамике. — М.: Мир. 1967. — С. 212—263.

Ремез Н. С. Влияние переменного коэффициента вязкости на трансформацию сферических взрывных волн в многокомпонентной вязкопластической среде // Доповіді НАН України.— 1999. — № 5. — С. 68—73.

Лучко И. А., Плаксий В.А., Ремез Н. С. и др. Механический эффект взрыва в грунтах — Киев: Наук.думка. 1989. — 232 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2001.5.90463

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Natalia Serhiivna Remez

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)