ВПЛИВ КОНІЧНОЇ ФОРМИ ПРОМІЖНОГО ДЕТОНАТОРА НА ЇХ ІНІЦІЮЄ СПОСОБНОСТЬ

Roman Zakusilo, Vasilii Zakusilo

Анотація


Досліджено вплив форми проміжних детонаторів на їх ініціюючу здатність. Встановлено, що використання усіченої конусної форми проміжних детонаторів з кутом конусності від 15о до 45о сприяє концентрації детонаційної хвилі уздовж його осі. Це дозволить використовувати в конічних проміжних детонаторах склади на основі аміачної селітри і нітрометану з низькими енергетичними характеристиками. З ціллю забезпечення безпеки такі склади пропонується виготовляти на місцях проведення вибухових робіт

Ключові слова


проміжні детонатори; детонаційна хвиля; ініціююча здатність; конічна форма

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Закусило, Р.В. Засоби ініціювання зарядів вибухових речовин [Текст]: монографія / Р.В. Закусило, В.Г. Кравець, В.В. Коробійчук. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 212 с.

Калякін С.О. Про лінійне ініціювання зарядів вибухових речовин [Текст] / С.О. Калякін, В.С. Прокопенко // Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. – Кременчуг: КНУ, 2013. – Вип. 1/2013(11).– С.41-46. – (Серия «теоретичні й експериментальні дослідження процесів руйнування гірських порід вибухом»).

Добрынин, И.А. Обоснование параметров промежуточных детонаторов в скважинных зарядах для повышения эффективности дробления горных пород [Текст]: автореф. дис.… к.т.н: 03.06.2010 / Добрынин Иван Александрович; Институт проблем комплексного освоения недр РАН. – М., 2010. – 19 с.

Орлова, Е.Ю. Химия и технология бризантных взрывчатых веществ [Текст] / Ю.Ю. Орлова. – М.: Химия, 1981. – 312 с.

Дубнов, Л.В., Промышленные взрывчатые вещества [Текст]: 3-е изд. / Л.В. Дубнов, Н.С. Бахаревич, А.И. Романов. – М. «Недра», 1988. – 358 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2017.32.90695

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)