DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2001.6.91825

КАМУФЛЕТНИЙ ВИБУХ ЦИЛІНДРИЧНОГО ЗАРЯДУ ПРИ ІНІЦІЮВАННІ ЙОГО НА ОДНОМУ З ТОРЦІВ

Natalia Serhiivna Remez

Анотація


Виконано чисельне моделювання взаємодії вибухових хвиль з ґрунтовим середовищем при ініціюванні циліндричного заряду вибухової речовини на одному з його торців. Розглядається зв'язана задача для продуктів детонації ґрунту. Ґрунт моделюється твердим багатокомпонентним середовищем зі змінним коефіцієнтом в’язкості. Отримано залежності параметрів вибухових хвиль від часу. Проведено порівняння з результатами чисельного розв’язку інших авторів.

Ключові слова


циліндричний заряд; вибухові хвилі

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Шуршалов Л.В. К расчету взрыва цилиндрического заряда конечной длины // Механика сплошной среды. Труды вычислительного центра АН СССР. — 1971. — С. 1262-1264.

Stenberg Н.М. Underwater detonation of pentolite cylinders // Phys. Fluids 30 (3). — March 1987. - Р. 761—769.

Shin J.S. and Chisum J.E. Modeling and simulation of underwater approach // Shock and Vibration. — 1997. — 4. — Р. 1-10.

Лучко И.А., Плаксий В.А., Ремез Н.С. Развитие исследований по геогидродинамике взрыва // Гидромеханика. — Вып. 70. — 1996. — С. 61-69.

Ремез Н.С. Особливості деформування твердого багатокомпонентного в’язкопластичного середовища зі змінним коефіцієнтом в‘язкості при динамічних навантаженнях // Вісник НТУУ “КПІ". Серія “Гірництво”. — 2000. — Вип. 3. — С. 34-39.

Баум Ф.А., Орленко Л.П., Станюкович К.П. и др. // Физика взрыва. —

М.: Наука, 1975. — 704 с.

Уилкинс М. Л. Расчет упругопластических течений // Вычислительные методы в гидродинамике. — М.: Мир, 1967. — С. 212-263.

Лучко И.А., Плаксий И.А., Ремез Н.С. и др. Механический эффект взрыва в грунтах / Под ред. И.А.Лучко. — К.: Наук. думка, 1989. — 232 с.
Copyright (c) 2017 Natalia Serhiivna Remez

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)