DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2001.6.91834

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ РУЙНУВАННЯ ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВИМ ВПЛИВОМ НА МОЛЕКУЛЯРНІ ЗВ'ЯЗКИ СЕРЕДОВИЩА

Oleh Markovych Terentiev

Анотація


Розглянуто методику визначення частоти власних коливань, часу релаксації та вимушеної частоти коливань міжмолекулярних зв’язків нафтових сумішей. Трансформація частоти зовнішнього джерела енергії до субрезонансного діапазону забезпечує руйнування зв’язків між молекулами середовища зі зниженою енергоємністю та підвищеним коефіцієнтом корисної дії

Ключові слова


руйнування міжмолекулярних зв'язків; імпульсно-хвильовий вплив

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Пат. 2679153 Франция.МПК С10G. Способ разрушения материала с

заданными свойствами и устройстводля его осуществления / Джулис М.

Тонг Кин Н. Теория механических колебаний: — М.: Гос. науч.-техн.

изд-во машиностр. лит., 1963. — 245 с.

Блейкмор Дж. Физика твердого тела: Пер. с англ. — М: Мир, 1988.—

с.

Савельев И.В. Курс общей физики:— М.: Наука, 1977. — 232 с.

Радциг А.А., Смирнов Б.М. Справочник по атомной и молекулярной

физике. — М.: Атомиздат, 1980. — 187 с.

Коттрелл Т. Прочность химических связей. — М: Иностранная

литература, 1956. — 282 с.

Быков Г.В. Электронные заряды связей в органических соединениях —

М: Издательство Академии наук, 1960. — 136 с.

Игнатьев И.С., Тенишева Т.Ф. Колебательные спектры и электронное строение молекул. — Л: Наука, 1991. — 152 с.
Copyright (c) 2017 Oleh Markovych Terentiev

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)