ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ВИБУХОМ СВЕРДЛОВИННИХ ЗАРЯДІВ ЗІ СПОВІЛЬНЕННЯМ

Oleksandr Oleksandrovych Frolov, V.Z. Vashchuk, V.T. Modenko, A.V. Kuliapina

Анотація


Запропоновано для дослідження взаємодії енергетичних потоків при коротко-сповільненому підриванні системи свердловинних зарядів визначати напружений стан гірського масиву на підставі принципу суперпозиції хвиль напружень з урахуванням рішення задачі про руйнування порід вибухом одиночного заряду. Встановлено, що максимальне значення об’єму руйнувань порід при наявності однієї площини оголення перебуває в однозначній залежності від інтервалу сповільнення між вибухами суміжних зарядів

Ключові слова


вибух; скельні породи; свердловинний заряд; вибухова речовина; короткосповільнене підривання; гірський масив

Повний текст:

Без заголовку PDF

Посилання


Кучерявый, Ф. И. Многорядное короткозамедленное взрывание на карьерах строительных материалов [Текст] / Ф. И. Кучерявый, А. С. Олейников, А. Т. Волов. – К.: Будівельник, 1975. – 84 с.

Ханукаев, А. Н. Энергия волн напряжений при разрушении пород взрывом [Текст] / А. Н. Ханукаев. – М.: Госгеолтехиздат, 1962. – 199 с.

Миндели, Э. О. Комплексное исследование действия взрыва в горных породах / Э. О. Миндели, Н. Ф. Кусов, А. А. Корнеев, Г. И. Марцинкевич. – М.: Недра, 1978. – 253 с.

Петров, Н. Г. Короткозамедленное взрывание в шахтах [Текст] / Н. Г. Петров. – М.: Недра, 1964.

Фролов, О. О. Особливості розрахунку об’єму руйнування скельних порід під час вибуху свердловинного заряду з урахуванням хвиль напружень [Текст] / О. О. Фролов // Вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. праць. – К.: Політехніка, – 2006. – Вип. 14. – С. 93–101. – (Серія "Гірництво")

Новацкий, В. Теория упругости [Текст] / Новацкий В. - М.: Мир, 1975. – 872 с.

Фролов, О. О. Встановлення розмірів і форми зони руйнування при вибуху системи свердловинних зарядів [Текст] / О. О. Фролов // Збірник «Сучасні ресурсозберігаючі технології гірничого виробництва»: Науково-виробничий збірник. –2009. – Вип. 1/2009 (3). – С. 100-105.

Фролов, О. О. Встановлення закономірності між параметрами розташування свердловинних зарядів вибухових речовин та оптимальним часом сповільнення при їхньому підриванні [Текст] // Вісник Криворізького технічного університету: Зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 28. – С. 35–39.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2017.32.93983

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)