DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2017.32.93983

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ВИБУХОМ СВЕРДЛОВИННИХ ЗАРЯДІВ ЗІ СПОВІЛЬНЕННЯМ

Oleksandr Oleksandrovych Frolov, Volodymyr Zinoviiovych Vashchuk, Viktoriia Tarasivna Modenko, Alina Volodymyrivna Kuliapina

Анотація


Запропоновано для дослідження взаємодії енергетичних потоків при коротко-сповільненому підриванні системи свердловинних зарядів визначати напружений стан гірського масиву на підставі принципу суперпозиції хвиль напружень з урахуванням рішення задачі про руйнування порід вибухом одиночного заряду. Встановлено, що максимальне значення об’єму руйнувань порід при наявності однієї площини оголення перебуває в однозначній залежності від інтервалу сповільнення між вибухами суміжних зарядів.

Ключові слова


вибух; скельні породи; свердловинний заряд; вибухова речовина; короткосповільнене підривання; гірський масив

Повний текст:

Без заголовку PDF

Посилання


Кучерявый, Ф. И. Многорядное короткозамедленное взрывание на карьерах строительных материалов [Текст] / Ф. И. Кучерявый, А. С. Олейников, А. Т. Волов. – К.: Будівельник, 1975. – 84 с.

Ханукаев, А. Н. Энергия волн напряжений при разрушении пород взрывом [Текст] / А. Н. Ханукаев. – М.: Госгеолтехиздат, 1962. – 199 с.

Миндели, Э. О. Комплексное исследование действия взрыва в горных породах / Э. О. Миндели, Н. Ф. Кусов, А. А. Корнеев, Г. И. Марцинкевич. – М.: Недра, 1978. – 253 с.

Петров, Н. Г. Короткозамедленное взрывание в шахтах [Текст] / Н. Г. Петров. – М.: Недра, 1964.

Фролов, О. О. Особливості розрахунку об’єму руйнування скельних порід під час вибуху свердловинного заряду з урахуванням хвиль напружень [Текст] / О. О. Фролов // Вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. праць. – К.: Політехніка, – 2006. – Вип. 14. – С. 93–101. – (Серія "Гірництво")

Новацкий, В. Теория упругости [Текст] / Новацкий В. - М.: Мир, 1975. – 872 с.

Фролов, О. О. Встановлення розмірів і форми зони руйнування при вибуху системи свердловинних зарядів [Текст] / О. О. Фролов // Збірник «Сучасні ресурсозберігаючі технології гірничого виробництва»: Науково-виробничий збірник. –2009. – Вип. 1/2009 (3). – С. 100-105.

Фролов, О. О. Встановлення закономірності між параметрами розташування свердловинних зарядів вибухових речовин та оптимальним часом сповільнення при їхньому підриванні [Текст] // Вісник Криворізького технічного університету: Зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 28. – С. 35–39.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)