ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ВИБУХОМ СВЕРДЛОВИННИХ ЗАРЯДІВ ЗІ СПОВІЛЬНЕННЯМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2017.32.93983

Ключові слова:

вибух, скельні породи, свердловинний заряд, вибухова речовина, короткосповільнене підривання, гірський масив

Анотація

Запропоновано для дослідження взаємодії енергетичних потоків при коротко-сповільненому підриванні системи свердловинних зарядів визначати напружений стан гірського масиву на підставі принципу суперпозиції хвиль напружень з урахуванням рішення задачі про руйнування порід вибухом одиночного заряду. Встановлено, що максимальне значення об’єму руйнувань порід при наявності однієї площини оголення перебуває в однозначній залежності від інтервалу сповільнення між вибухами суміжних зарядів.

Біографії авторів

Volodymyr Zinoviiovych Vashchuk

аспірант

Viktoriia Tarasivna Modenko, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

студент

Alina Volodymyrivna Kuliapina, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

студент

Посилання

Кучерявый, Ф. И. Многорядное короткозамедленное взрывание на карьерах строительных материалов [Текст] / Ф. И. Кучерявый, А. С. Олейников, А. Т. Волов. – К.: Будівельник, 1975. – 84 с.

Ханукаев, А. Н. Энергия волн напряжений при разрушении пород взрывом [Текст] / А. Н. Ханукаев. – М.: Госгеолтехиздат, 1962. – 199 с.

Миндели, Э. О. Комплексное исследование действия взрыва в горных породах / Э. О. Миндели, Н. Ф. Кусов, А. А. Корнеев, Г. И. Марцинкевич. – М.: Недра, 1978. – 253 с.

Петров, Н. Г. Короткозамедленное взрывание в шахтах [Текст] / Н. Г. Петров. – М.: Недра, 1964.

Фролов, О. О. Особливості розрахунку об’єму руйнування скельних порід під час вибуху свердловинного заряду з урахуванням хвиль напружень [Текст] / О. О. Фролов // Вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. праць. – К.: Політехніка, – 2006. – Вип. 14. – С. 93–101. – (Серія "Гірництво")

Новацкий, В. Теория упругости [Текст] / Новацкий В. - М.: Мир, 1975. – 872 с.

Фролов, О. О. Встановлення розмірів і форми зони руйнування при вибуху системи свердловинних зарядів [Текст] / О. О. Фролов // Збірник «Сучасні ресурсозберігаючі технології гірничого виробництва»: Науково-виробничий збірник. –2009. – Вип. 1/2009 (3). – С. 100-105.

Фролов, О. О. Встановлення закономірності між параметрами розташування свердловинних зарядів вибухових речовин та оптимальним часом сповільнення при їхньому підриванні [Текст] // Вісник Криворізького технічного університету: Зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 28. – С. 35–39.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Геотехнологія