DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2001.7.93988

ВИБУХОВІ МЕТОДИ СТВОРЕННЯ СЕЙСМОЗАХИСНИХ ЕКРАНІВ

Oksana Oleksiivna Vovk

Анотація


Розглянуто технологію влаштування сейсмозахисних екранів вибуховим методом шляхом утворення порожнин вибухами вертикальних свердловинних зарядів, розташованих на певній відстані один від одного. Отримані порожнини заповнюються поглинальним пористим матеріалом. Наведено розрахункові залежності для визначення коефіцієнта екранування при проходженні сейсмічної хвилі крізь сейсмозахисну перешкоду

Ключові слова


сейсмозахисний екран; свердловинний заряд

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Кузьменко А.А., Воробьев В.Д., Денисюк И.И. и др. Сейсмическое

действие взрыва в горных породах. - М.: Недра, 1990. — 173 с.

Вовк О.А. Применение энергии взрыва для создания противооползневых инженерных объектов // Вісник Черкаського інженерно-технічного інституту. — 2000. — № 4. — С. 48—54.

О влиянии горных ударов на поверхностные здания и сооружения /

О.А.Вовк, Н.В.Ивкина, М.Кугель, Е.Завиша // Материалы международной конференции «Przemyslwydobywczy — terazniejszosc I przyszlosc». — Krakow. — 1999. — S. 369—376.

Берзон И.С. и др. Динамические характеристики сейсмических волн в

реальных средах. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — 511 с.

Ржевский В.В. и др. Основы физики горных пород. — М.: Недра,

— 286 с.

Гурвич И.И. Сейсморазведка. — М.: Недра, 1975. — 408 с.

Цейтмен Я. и др. Зона разрушенной породы в граните как экран для

сейсмовзрывных волн // Взрывное дело. — М.: Недра. — 1970. — № 69/26. — С. 26—34.

Вовк О.А. Исследование параметров зоны действия взрыва зарядов в лессовых грунтах // Прикладная гидромеханика. — 2002. — № 1. — С. 1—6.

Смирнов В.И., Голицинский Д.М., Мельников Л.Л. Строительство

подземных сооружений с использованием камуфлетных взрывов. — М.: Недра, 1981. — 21 с.
Copyright (c) 2017 Oksana Oleksiivna Vovk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)