DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2007.15.94595

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РУЙНУВАННЯ СКЕЛЬНИХ ПОРІД ВИБУХОМ СВЕРДЛОВИННОГО ЗАРЯДУ ДЛЯ УМОВ КАР’ЄРУ ВАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК"

Oleksandr Oleksandrovych Frolov

Анотація


Для дослідження ефективності руйнування скельних гірських порід запропоновано використовувати рішення просторової задачі про поширення хвиль напружень. Наведено основні фізико-механічні властивості гірських порід, в яких проводяться вибухові роботи, і їх розрахункові обсяги руйнування під час вибуху свердловинних зарядів вибухових речовин, що використовуються при виробництві масових вибухів

Ключові слова


вибухові роботи на кар'єрах; ефективність руйнування

Повний текст:

PDF

Посилання


Ефремов Э.И., Вовк А.А. Справочник по взрывным работам. - К.: Наук. думка, 1983. - 328 с.

Бруякин А.В., Воробьев В.Д. Буровзрывные работы в строительстве:

Краткий справочник. - К.: Будівельник, 1993. - 117 с.

Кравець В.Г., Воробйов В.Д., Кузьменко А.О. Підривні роботи на

кар`єрах / Навч. посібник. - К.: ІСДО, 1994. - 376 с.

Воробьев В.Д. Методы дробления анизотропных пород на основе

регулирования параметров импульса взрыва комбинированных зарядов: Дис. д-ра техн. наук: 05.15.11. - К., 1995. - 419 с.

Фролов О.О. Встановлення закономірностей зміни радіуса зони дроблення при руйнуванні масивів скельних порід // Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво". - 2000. - Вип. 2. - С. 58-63.

Воробьев В.Д., Масюкевич А.М, Косьмин И.В. О радиусе воронки дробления в скальных породах при взрыве удлиненного заряда взрывчатого вещества // Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво". - 2002. - Вип. 7. - С. 44-54.

Разрушение горных пород энергией взрыва / Под ред. Э.И.Ефремова. - К.: Наук. думка, 1987. - 264 с.

Прогнозирование дроблення горных массивов взрывом / Э.И.Ефремов, В.Д.Петренко, А.Н.Пастухов. - К.: Наук. думка, 1990. - 120 с.

Новацкий В. Теория упругости. - М.: Мир, 1975. - 872 с.

Бондарчук В.И., Фролов А.А. Определение напряженного состояния

массива горных пород при взрыве скважинного заряда // Вісник ЖІТІ. - 2003. - № 91(24/ )Технічні науки. - С. 202-204.

Фролов О.О. Особливості розрахунку об`єму руйнування скельних

порід під час вибуху свердловинного заряду з урахуванням хвиль напружень // Вісник НТУУ "КПІ”. Серія "Гірництво". - 2006. - Вип. 14. - С. 93-101.
Copyright (c) 2017 Oleksandr Oleksandrovych Frolov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)