DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2007.15.94759

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФОРМ ПЕГМАТИТІВ ВОЛИНСЬКОГО РОДОВИЩА

Andrii Viktorovych Panasiuk, Serhii Volodymyrovych Kalchuk, Nelia Mykolaivna Ostafiichuk

Анотація


Виконано аналіз форм і будови пегматитових покладів Волинського родовища п'єзооптичної сировини. Встановлено основні закономірності географічного розміщення пегматитів в межах району ведення гірських робіт. Виконана порівняльна оцінка форм і розмірів< пегматитових тіл на різних ділянках родовища.

Ключові слова


Волинське родовище; пегматити

Повний текст:

PDF

Посилання


Булгаков В.С. Некоторые вопросы генезиса, методики и разведки скрытых пегматитовых тел с пьезооптическим сырьем // Изв. вузов. "Геология и разведка". - 1967. - №6. - С. 36-45.

Ермаков Н.П. Происхождение остаточных пегматитов камерного типа на Волыни // Труды ВНИИП. - Том 1. - М., 1957. - С. 54-58.

Ивантишин М.Н. Коростенский плутон // Геохронология докембрия Украины. - К.: Наукова думка, 1965. - С. 24-27.

Пегматиты Волыни (Украинская ССР) / М.Н.Ивантишин, В.Т.Клочков, И.Л.Лычак, И.Д.Царовский, Л.П.Чернышкова. - К.: Изд. АН УССР, 1957. - 242 с.

Івантішин М.М. Топази в коростенських пегматитах // Геол. журнал АН УССР. - Вип. 4. - Т. 15. - 1955. - С. 48-51.

Новое в строении и минералогии пегматитов Волыни / Е.К.Лазаренко, О.И.Матковский, В.И.Павлишин, Ю.Г.Сорокин / ДАН СССР. - 1967. - № 1. - Т. 176. - С. 21-25.

Панасюк А.В. Розміщення і будова пегматитових тіл в межах Коростенського плутону // Вісник ЖІТІ. - №4(23). - 2002. - С. 292-295.

Ферсман А.Е. Избр. труды. - Т. VI - М.: Изд-во АН СССР, 1960. - 560 с.

Ферсман А.Е. Пегматиты. - М.: Изд-во АН СССР, 1940. - 248 с.

Чернышкова Л.П. Геологические особенности пегматитов Волыни, их морфология и внутреннее строение // Труды ВНИИП. - Т.1. - М., 1957. - С. 71-75.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)