ТЕРМОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕТРАМОНІВ - БЕЗТРОТИЛОВИХ ВИБУХОВИХ СУМІШЕЙ

Viktor Stepanovych Prokopenko, Ihor Viktorovych Kosmin, Andrii Ivanovych Luchko, Anton Viktorovych Prokopenko

Анотація


Наведено результати аналізу термодинамічних характеристик нових безтротилових вибухових складів - тетрамонов, розроблених в ЗАТ «Техновзрив»

Ключові слова


тетрамони; термодинамічні характеристики

Повний текст:

PDF

Посилання


Федоренко П.И., Пашков А.П. Основные проблемы совершенствования технологии взрывных работна карьерах // Проблемы гидрогеомеханики в горном деле и строительстве. - К.: Знание. - 1996. - Ч. 2. - С. 11-13.

Крысин Р.С., Домничев В.Н. Современные взрывчатые вещества

местного приготовления. - Днепропетровск; Наука и образование, 1998. - 140 с.

Прокопенко В.С., Косьмин И.В., Лещ П.Л. Совершенствование и

разработка взрывчатых веществ местного приготовления // Охрана труда. - К.: Охрана труда. - 2000. - С. 31-34.

Прокопенко В.С., Туручко І.І., Косьмін І.В. Нові вибухові речовини місцевого приготування // Проблеми охорони праців Україні: Зб. наук. праць. - К.: ННДІОП. - 2001. - Вип. 4. - С. 161-165.

Туручко І.І., Косьмін І.В. Нові вибухові речовини з регульованою об'ємною концентрацією енергії // Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво". - 2001. - Вип. 5. - С. 52-56.

Прокопенко В.С. Фізико-технічні основи руйнування скельних порід

вибухами свердловинних зарядів вибухових речовин у рукавах. - Автореф. дис. док. техн. наук, Київ: Націон. НДІ охорони праці, 2003. - 35 с.

Дубнов Л.В., Бахаревич Н.С., Романов А.Н. Промышленные

взрывчатые вещества. - М.: Недра, 1982. - 358 с.

Светлов Б.Я., Солнцева Р.Н., Павлов А.Г. О работоспособности

водонаполненных ВВ, содержащих алюминий // Физико-технические проблемы разраб. полезных ископаемых. - 1970. - № 3. - С. 69-77.

Пепекин В.И., Кузнецов Н.М, Лебедєв Ю.А. О взаимосвязи

параметров детонации с химическим составом взрывчатых веществ // Доклады АН СССР. - 1977. - Т. 234, № 1. - С. 205-108.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2003.8.96465

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Viktor Stepanovych Prokopenko, Ihor Viktorovych Kosmin, Andrii Ivanovych Luchko, Anton Viktorovych Prokopenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)