DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2003.8.96611

КОНЦЕПЦІЯ ГЕОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУРОВИБУХОВИХ РОБІТ НА ВУГІЛЬНИХ РОЗРІЗАХ

Роберт Андреевич Такранов, Андрей Васильевич Зыков, Валерий Петрович Жилин

Анотація


Розглянуто стан геологічного забезпечення буропідривних робіт на вугільних розрізах, визначено склад і значущість геологічних факторів, що обумовлюють ефективність буропідривних робіт, запропоновано геолого-
інформаційну модель з системними зв’язками значущих геологічних факторів та технологічних параметрів буропідривних робіт, указано реальні методи отримання геологічної інформації

Ключові слова


буропідривні роботи; геолого-інформаційна модель

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Демидюк Г.П., Смирнов С.А. Регулирование степени дробления при

взрывной отбойке на уступах // Взрыв.дело. — М.: Недра. — 1971. — № 70/27. — С. 44—53.

Друкованый М.Ф. Методы управления взрывом на карьерах. — М.:

Недра, 1973. — 416 с.

Ефремов Э.И., Петренко В.Д., Пастухов А.И. Прогнозирование

дробления горных массивов взрывом. — К.: Наук. думка, 1990. — 120 с.

Кутузов Б.Н. Основные вопросы интенсификации процессов

взрывания массивов горных пород при добыче полезных ископаемых // Взрыв. дело. — М.: Недра. — 1984. — № 86/43. — С. 5—10.

Кучерявый Ф.И., Олейников А.С., Валов А.Т. Многорядное

короткозамедленное взрывание на карьерах строительных материалов. — К.: Будівельник, 1975. — 84 с.

Мосинец В.Н., Абршиов А.В. Разрушение трещиноватых и нарушенных горных пород. — М.: Недра, 1982. — 248 с.

Ржевский В.В., Новик Г.Я. Основы физики горных пород. — М.: Недра, 1978. — 390 с.

Репин Н.Я. Подготовка и экскавация вскрышных пород угольных

разрезов. - М.: Наука, 1974. — 222 с.

Рубцов В.К. Расчеты заданного выхода крупных и мелких фракций

кусков породы на карьерах // Взрыв. дело. — М.: Недра. — 1984. — № 86/43. — С. 5—10.

Кутузов Б.Н. Приоритетные направления технического перевооружения горных предприятий в области буровзрывных работ // Промышленная безопасность и эффективностьновых технологий в горном деле: Сб. матер. (доклады, статьи, решения).— М.: Изд-во МГГУ, 2001. — С. 445—455.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)