ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ҐРУНТОВИХ ЦЕНОЗІВ З ВРАХУВАННЯМ СТУПЕНЮ ЇХ ЗАСОЛЕННЯ

T I Dolhova

Анотація


Розроблено та опробовано метод визначення екологічного бонітету грунтів для ценозів з ознаками вторинного галогенезу. Запропоновано кількісний підхід до вибору методів меліорації таких грунтів

Ключові слова


меліорація ґрунтів; вторинний галогенез

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Воробьева Л.А. Система показателей химического состояния засоленных почв // Вестник МГУ. Сер.«Почвоведение». — 1984. — № 2. — С. 3—11.

Досвід комплексної оцінки та картографування факторів техногенного впливу на природне середовище міст Кривого Рогу та Дніпродзержинська / І.Д.Багрій, А.М.Білоус, Ю.Г.Вилкул та ін. — Відп. ред. В.М.Палій. — Київ: Фенікс, 2000. — 109 с.

Экологические основы природопользования / Н.П.Грицан, Н.В.Шпак,

Т.И.Долгова и др.: Под ред. Н.П.Грицан. — Днепропетровск: ИППЭ НАН

Украины, 1998. — 409 с.

Кораблева А.И., Шматков Г.Г. Удельная техногенная нагрузка на

природные экосистемы: краткое справочное пособие. — Днепропетровск, 1992. — 39 с. (Препр./ Институт проблем природопользования и экологии НАН Украины).

Полупан Н.И., Ковалев В.Г. Темпы и прогноз развития

осолонцевания в орошаемых почвах юга Украины // Почвоведение. — 1993. — № 5. — С. 75—83.

Панкова Е.И., Мазиков В.М. Методические рекомендации по

использованию материалов аэрофотосъемки для оценки засоления почв и проведения солевых съемок орошаемых территорий. — М., 1985. — 73 с.

Влияние агрохимического фона на коэффициенты перехода радионуклидов и тяжелых металлов в продукцию растениеводства. Разработка принципов агроэкологического мониторинга в Днепропетровской области: Отчет НИР / Днепропетровская опытная проектно-изыскательская станция химизации / Научн. рук. М.П.Сонько‚ — Днепропетровск, 1992. —78 с.

Экологический паспорт Днепропетровской области. — Днепропетровск, 2000. — 263 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2003.8.96991

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 T I Dolhova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)