ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІЇ ВИБУХУ НА ВИКИД ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗАРЯДІВ СКІНЧЕННИХ РОЗМІРІВ В ОДНОРІДНИХ СЛАБОЗВ’ЯЗАНИХ ҐРУНТАХ

Ivan Andriiovych Luchko, Andrii Ivanovych Luchko

Анотація


Визначено кореляційні залежності розмірів виїмок викиду від основних параметрів вибуху горизонтальних циліндричних зарядів кінцевих розмірів в однорідному слабкозв'язаному ґрунті на основі обробки результатів експериментів з використанням теорії подібності і розмірності

Ключові слова


розмір виїмки; слабкозв'язані ґрунти

Повний текст:

PDF

Посилання


Лучко І.А. Методика визначення параметрів вибухів сферичних і скінченної довжини горизонтальних циліндричних зарядів при проходженні відкритих виїмок у шаруватих ґрунтах / І.А.Лучко // Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво". - 2000. - Вип. 2. - С.29-35.

Лучко І.А. Результати моделювання дії вибуху на викид сферичних зарядів в однорідних слабозв'язаних ґрунтах / І.А.Лучко // Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво". - 2000. - Вип. 3. - С.14-16.

Лучко І.А. Результати фізичного моделювання дії вибуху на викид сферичних зарядів у шаруватих ґрунтах / І.А.Лучко, А.І.Лучко // Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво". - 2001. - Вип. 6. - С.17-21.

Вовк А.А., Лучко И.А. О принципе подобия при взрывах цилиндрических горизонтальных зарядов выброса // Докл. АН УССР. Сер.А. - 1970. - №11. - С. 1038-1041.

Влияние формы заряда выброса на результат взрыва / Л.И.Барон,

О.В.Власов, С.А.Смирнов, М.К.Терметчиков. - Центр. институт техн.

информации, 1959. - 16 с.

Азаркович А.Е., Яновский В.Н., Г лушков М.Л. Экспериментальное

исследование действия линейных зарядов выброса // Горный журнал. - 1976. - №11. - С. 31-34.

Адушкин В.В., Скоморохов Н.Д. Влияние длины линейного заряда при взрыве на выброс // Взрыв.дело. - 1979. - № 81/38. - С. 71-78.

Адушкин В.В., Скоморохов Н.Д. Исследование однорядного взрыва на выброс // Взрыв.дело. - 1980. - № 82/39. - С. 94-105.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2004.10.99366

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Ivan Andriiovych Luchko, Andrii Ivanovych Luchko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)