ВПЛИВ РІДКИХ ДОБАВОК ХОЛОДНОГО ПРИГОТУВАННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН

Автор(и)

  • Viktor Stepanovych Prokopenko
  • Kostiantyn Viktorovych Lotous

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2004.10.99716

Ключові слова:

промислові вибухові речовини, рідки добавки

Анотація

Наведено результати експериментальних досліджень властивостей рідких добавок холодного приготування і їх впливу на фізико-хімічні вибухові властивості промислових вибухових речовин поліміксів та комполайтів

Посилання

Прокопенко В.С. Фізико-технічні основи руйнування скельних порід

вибухами свердловинних зарядів вибухових речовин у рукавах // Автореф. дис. докт. техн. наук. — К.: ННДІОП, 2003. — 35 с.

Пат. 39913 України МПК F42D 3/00. Спосіб формування свердловинного заряду і вибухова речовина для його здійснення / К.В.Лотоус, В.С.Прокопенко та ін. (Україна). — № 99074112. — Заявл. 16.07.1999; Опубл. 16.04.2001.

Туручко І.І. Нові вибухові речовини з регульованою об'ємною концентрацією енергії / І.І.Туручко, І.В.Косьмін // Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво". - 2001. - Вип. 5. - С.52-56.

Дубнов Л.В., Бахаревич Н.С., Романов А.И. Промышленные

взрывчатые вещества. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра, 1988. — 358 с.

Демидюк Г.П., Бугайский А.Н. Средства механизации и технология

взрывных работ с применением гранулированных взрывчатых веществ. — М.: Недра, 1974. — 312 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Геотехнологія