DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2017.33.99727

СУТНІСТЬ ТА ОБ’ЄКТИ ЕКОНОМІЧНОГО ГІРНИЦТВА

Adam Vasylovych Bodiuk

Анотація


Обґрунтовані поняття, що визначають геологічні, виробничі та вартісні аспекти економічного гірництва, його об’єкти, основні напрями дослідження та їх значимість у подальшому розвитку вітчизняної мінерально-сировинної бази.

 


Ключові слова


гірництво; надра; корисні копалини; вартості; дохід; економічний; надрокористувач. горное дело; недра; полезные ископаемые; стоимости; доход; экономический; недропользователь.miner; bowels of the earth; minerals; costs; profit; economic; user of bowels

Повний текст:

PDF

Посилання


Кодекс України (2015, Груд. 08). Закон України від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР, «Про надра». [Електрон. ресурс]. Доступно: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр.

Закон України (2012, Жовт. 16). «Про державну геологічну службу» [Електрон. ресурс]. Доступно: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1216-14.

Податковий кодекс України (2014, січень) Вісник Міністерства доходів і зборів України, № 2-3, с. 430.

Б. І. Малюк, Надрокористування у країнах Європи і Америки.: Київ, Україна: Географіка, 2003.

М. М. Коржнев, В. А. Михайлов, та В. С. Міщенко, Основи економічної геології. Київ, Україна: Логос, 2006.

Г. І. Рудько, О. В. Плотніков, М. М. Курило, та С. В. Радованов, Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів. Київ, Україна: «Академпрес», 2010.

О. Вітенко, та Г. Коваленко, «Плата за користування надрами», Вісник податкової служби, № 14, с.18-19, 2012.

О. Толкач, «Багатофакторна геометризація Курянівського родовища пірофілітових сланців» Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво», вип. 27, с. 76- 81, 2015.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)