СУТНІСТЬ ТА ОБ’ЄКТИ ЕКОНОМІЧНОГО ГІРНИЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2017.33.99727

Ключові слова:

гірництво, надра, корисні копалини, вартості, дохід, економічний, надрокористувач. горное дело, недра, полезные ископаемые, стоимости, доход, экономический, недропользователь.miner, bowels of the earth, minerals, costs, profit, economic, user of bowels

Анотація

Обґрунтовані поняття, що визначають геологічні, виробничі та вартісні аспекти економічного гірництва, його об’єкти, основні напрями дослідження та їх значимість у подальшому розвитку вітчизняної мінерально-сировинної бази.

 

Посилання

Кодекс України (2015, Груд. 08). Закон України від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР, «Про надра». [Електрон. ресурс]. Доступно: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр.

Закон України (2012, Жовт. 16). «Про державну геологічну службу» [Електрон. ресурс]. Доступно: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1216-14.

Податковий кодекс України (2014, січень) Вісник Міністерства доходів і зборів України, № 2-3, с. 430.

Б. І. Малюк, Надрокористування у країнах Європи і Америки.: Київ, Україна: Географіка, 2003.

М. М. Коржнев, В. А. Михайлов, та В. С. Міщенко, Основи економічної геології. Київ, Україна: Логос, 2006.

Г. І. Рудько, О. В. Плотніков, М. М. Курило, та С. В. Радованов, Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів. Київ, Україна: «Академпрес», 2010.

О. Вітенко, та Г. Коваленко, «Плата за користування надрами», Вісник податкової служби, № 14, с.18-19, 2012.

О. Толкач, «Багатофакторна геометризація Курянівського родовища пірофілітових сланців» Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво», вип. 27, с. 76- 81, 2015.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-24

Номер

Розділ

Геоекологія та охорона праці