Оцінювання енергоефективності в навчальних закладах з використанням правила ранжування Кондорсе за показниками впливу на рівень їх енерговикористання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2017.34.99845

Ключові слова:

бенчмаркінг, енергоефективність, ранжування, моніторинг, класифікація

Анотація

У роботі розглянуто механізм виявлення кращих зразків енергоефективності, який спирається на метод ранжування і забезпечує достовірність управлінських дій спрямованих на підвищення рівня енергоефективності системи енергоспоживання в навчальних корпусах. Задачу підвищення енергоефективності запропоновано розглядати з позицій енергетичного бенчмаркінгу, який об’єднує задачі моніторингу, знаходження кращих і гірших аспектів системи, планування дій до підвищення ефективності енергозбереження та можливості їх застосування.

Біографії авторів

Viktor Rozen, NTUU KPI

NTUU KPI, AUEK, IEE

Iryna Yakovchuk, NTUU KPI

NTUU KPI, AUEK, IEE, Magistr

Ivan Sharyi, NTUU KPI

NTUU KPI, AUEK, IEE, Magistr

Посилання

Л.В. Давиденко, Механізм бенчмаркінгу енергоефективності об’єктів складних виробничих систем та принципи його реалізації. Київ, Україна: Енергозбереження . Енергетика . Енергоаудит, 2015.

В.П. Розен, Б.Л. Тишевич, Методологія бенчмаркінгу енергоефективності для промисловості Укріїни. Київ, Україна: Енергозбереження . Енергетика . Енергоаудит, 2012.

В.Ф. Ткаченко, Моніторинг споживання електроенергії інфраструктурою вищого навчального закладу (на прикладі Черкаського державного технологічного університету). Київ, Укріїна: НАН України, Інститут техн. теплофізики, 2014

В.П. Розен, А.И. Соловей, А.В. Чернявский, Разработка концепции внедрения системы энергетического менеджмента на промышленных предприятиях Украины. Киев, Украина: Праці ІЕД НАНУ № 1(10), 2005.

А.В. Бобряков, Разработка и реализация научно - технических и управленческих методов повышения энергоэффективности отраслевого энергопотребления бюджетной сферы. Москва, Россия: «Пром.теплоэнергетика», 2007.

ISO 50001:2011. Energy management systems - Requirements with guidance for use – CEN/CENELEC. European Committee for Standardization, 2011.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-24

Номер

Розділ

Геоекологія та охорона праці