DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2017.34.99845

Оцінювання енергоефективності в навчальних закладах з використанням правила ранжування Кондорсе за показниками впливу на рівень їх енерговикористання

Viktor Rozen, Iryna Yakovchuk, Ivan Sharyi

Анотація


У роботі розглянуто механізм виявлення кращих зразків енергоефективності, який спирається на метод ранжування і забезпечує достовірність управлінських дій спрямованих на підвищення рівня енергоефективності системи енергоспоживання в навчальних корпусах. Задачу підвищення енергоефективності запропоновано розглядати з позицій енергетичного бенчмаркінгу, який об’єднує задачі моніторингу, знаходження кращих і гірших аспектів системи, планування дій до підвищення ефективності енергозбереження та можливості їх застосування.

Ключові слова


бенчмаркінг; енергоефективність; ранжування; моніторинг; класифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Л.В. Давиденко, Механізм бенчмаркінгу енергоефективності об’єктів складних виробничих систем та принципи його реалізації. Київ, Україна: Енергозбереження . Енергетика . Енергоаудит, 2015.

В.П. Розен, Б.Л. Тишевич, Методологія бенчмаркінгу енергоефективності для промисловості Укріїни. Київ, Україна: Енергозбереження . Енергетика . Енергоаудит, 2012.

В.Ф. Ткаченко, Моніторинг споживання електроенергії інфраструктурою вищого навчального закладу (на прикладі Черкаського державного технологічного університету). Київ, Укріїна: НАН України, Інститут техн. теплофізики, 2014

В.П. Розен, А.И. Соловей, А.В. Чернявский, Разработка концепции внедрения системы энергетического менеджмента на промышленных предприятиях Украины. Киев, Украина: Праці ІЕД НАНУ № 1(10), 2005.

А.В. Бобряков, Разработка и реализация научно - технических и управленческих методов повышения энергоэффективности отраслевого энергопотребления бюджетной сферы. Москва, Россия: «Пром.теплоэнергетика», 2007.

ISO 50001:2011. Energy management systems - Requirements with guidance for use – CEN/CENELEC. European Committee for Standardization, 2011.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)