ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРАВИЛ РАНЖУВАННЯ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ЇХ ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2017.33.99846

Ключові слова:

бенчмаркінг, енергоефективність, ранжування, моніторинг, класифікація

Анотація

У роботі розглянуто механізм виявлення кращих зразків енергоефективності, який спирається на методи ранжування і забезпечує достовірність управлінських дій спрямованих на підвищення рівня енергоефективності системи енергоспоживання в навчальних корпусах. Задачу підвищення енергоефективності запропоновано розглядати з позицій енергетичного бенчмаркінгу, який об’єднує задачі моніторингу, знаходження кращих і гірших аспектів системи, планування дій до підвищення ефективності енергозбереження та можливості їх застосування.

Біографії авторів

Iryna Yakovchuk

NTUU KPI, AUEK, IEE, Magistr

Ivan Sharyi

NTUU KPI, AUEK, IEE, Magistr

Посилання

ISO 50001:2011. Energy management systems - Requirements with guidance for use [Text] / – CEN/CENELEC. – European Committee for Standardization. – 2011. – 22р.

Бобряков, А.В. Разработка и реализация научно - технических и управленческих методов повышения энергоэффективности отраслевого энергопотребления бюджетной сферы: автореф. дис. на соискание ученой степени д.т.н.: спец. 05.14.04 [Текст] / – М.: «Пром.теплоэнергетика», 2007. – 40 с.

Ткаченко, В.Ф. Моніторинг споживання електроенергії інфраструктурою вищого навчального закладу (на прикладі Черкаського державного технологічного університету) [Текст] / В.Ф. Ткаченко; В.о. НАН України. Ін-т техн. теплофізики.– К. : Б.в., 2014.– 23 с.

Розен, В.П. Разработка концепции внедрения системы энергетического менеджмента на промышленных предприятиях Украины [Текст] / В.П. Розен, А.И. Соловей, А.В. Чернявский // Праці ІЕД НАНУ. – № 1(10). 2005. – 59-68 с.

Розен, В.П. Методологія бенчмаркінгу енергоефективності для промисловості Укріїни [Текст] / В.П. Розен, Б.Л. Тишевич, П.В. Розен // Енергозбереження . Енергетика . Енергоаудит.- 2012. - № 6. 9-19 с.

Давиденко, Л.В. Механізм бенчмаркінгу енергоефективності об’єктів складних виробничих систем та принципи його реалізації [Текст] / Л.В. Давиденко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. –2015. №11. 15-20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-27

Номер

Розділ

Геоекологія та охорона праці