DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2017.33.99846

ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРАВИЛ РАНЖУВАННЯ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ЇХ ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ

Iryna Yakovchuk, Ivan Sharyi, Viktor Petrovych Rozen

Анотація


У роботі розглянуто механізм виявлення кращих зразків енергоефективності, який спирається на методи ранжування і забезпечує достовірність управлінських дій спрямованих на підвищення рівня енергоефективності системи енергоспоживання в навчальних корпусах. Задачу підвищення енергоефективності запропоновано розглядати з позицій енергетичного бенчмаркінгу, який об’єднує задачі моніторингу, знаходження кращих і гірших аспектів системи, планування дій до підвищення ефективності енергозбереження та можливості їх застосування.

Ключові слова


бенчмаркінг; енергоефективність; ранжування; моніторинг; класифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


ISO 50001:2011. Energy management systems - Requirements with guidance for use [Text] / – CEN/CENELEC. – European Committee for Standardization. – 2011. – 22р.

Бобряков, А.В. Разработка и реализация научно - технических и управленческих методов повышения энергоэффективности отраслевого энергопотребления бюджетной сферы: автореф. дис. на соискание ученой степени д.т.н.: спец. 05.14.04 [Текст] / – М.: «Пром.теплоэнергетика», 2007. – 40 с.

Ткаченко, В.Ф. Моніторинг споживання електроенергії інфраструктурою вищого навчального закладу (на прикладі Черкаського державного технологічного університету) [Текст] / В.Ф. Ткаченко; В.о. НАН України. Ін-т техн. теплофізики.– К. : Б.в., 2014.– 23 с.

Розен, В.П. Разработка концепции внедрения системы энергетического менеджмента на промышленных предприятиях Украины [Текст] / В.П. Розен, А.И. Соловей, А.В. Чернявский // Праці ІЕД НАНУ. – № 1(10). 2005. – 59-68 с.

Розен, В.П. Методологія бенчмаркінгу енергоефективності для промисловості Укріїни [Текст] / В.П. Розен, Б.Л. Тишевич, П.В. Розен // Енергозбереження . Енергетика . Енергоаудит.- 2012. - № 6. 9-19 с.

Давиденко, Л.В. Механізм бенчмаркінгу енергоефективності об’єктів складних виробничих систем та принципи його реалізації [Текст] / Л.В. Давиденко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. –2015. №11. 15-20 с.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)