ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ НА РИЗИКИ ТРАВМУВАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2004.11.104149

Ключові слова:

оцінка ризику травмування, регресійний аналіз

Анотація

Досліджено статистичні показники, що характеризують профілактичні заходи і ризики травмування, з використанням методів компонентного і регресійного аналізу. Отримано лінійні регресійні залежності ризику від параметрів профілактичних заходів, які можуть використовуватися для оцінки рівня ризику при різних значеннях цих параметрів

Посилання

Лесенко Г.В. Организация безопасности труда на производстве. - К.:

Техніка, 1989. - 232 с.

Охранология труда / А.И.Амоша, Л.Я.Шило, В.Л.Шкригун и др. -

Донецк: ИЭП НАН Украины, 2000. - 388 с.

Качинський А.Б. Екологічна безпека України: аналіз, оцінка та

державна політика. - К.: НДІС, 1997. - 127 с.

Лоули Д., Максвелл А. Факторный анализ как статистический метод. -

М.: Мир, 1967. - 144 с.

Прикладная статистика: Классификация и снижение размерности:

Справ. изд. / С.А.Айвазян, В.М.Бухштабер, И.С.Енюков и др., Под ред.

С.А.Айвазяна. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 607 с.

Факторный, дискриминантныи и кластерныи анализ: Пер. с англ. /

Дж.-О. Ким, Ч.У.Мюллер, У.Р.Клекка и др., Под ред. И.С.Енюкова. - М.:

Финансы и статистика, 1989. - 215 с.

Водяник А.О. Компонентний аналіз причин виробничого травматизму / А.О.Водяник // Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво". - 2004. - Вип. 10. - С.115-123.

Боровиков В.П., Боровиков И.П. Statistica. Статистический анализ и

обработкаданных в среде Windows. - М.: Информационно-издательский дом «Филинь», 1997. - 608 с.

Боровиков В.П. Statistica. Искусство анализа данных на компьютере:

Для профессионалов. - С-Пб.: Питер, 2003. - 688 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Геоекологія та охорона праці