DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2005.12.104288

ФІЗИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЇ ВИБУХУ НА ВИКИД ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗАРЯДІВ

Ivan Andriiovych Luchko, Andrii Ivanovych Luchko

Анотація


В результаті математичної обробки експериментальних даних з використанням теорії подібності та розмірностей отримані кореляційні залежності розмірів виїмок викиду від основних параметрів вибуху горизонтальних циліндричних зарядів кінцевих розмірів в двошарових грунтах

Ключові слова


циліндричний заряд; розмір виїмок викиду

Повний текст:

PDF

Посилання


Лучко І.А. Методика визначення параметрів вибухів сферичних і скінченної довжини горизонтальних циліндричних зарядів при проходженні відкритих виїмок у шаруватих ґрунтах / І.А.Лучко // Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво". - 2000. - Вип. 2. - С.29-35.

Лучко І.А. Результати моделювання дії вибуху на викид сферичних зарядів в однорідних слабозв'язаних ґрунтах / І.А.Лучко // Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво". - 2000. - Вип. 3. - С.14-16.

Лучко І.А. Результати фізичного моделювання дії вибуху на викид сферичних зарядів у шаруватих ґрунтах / І.А.Лучко, А.І.Лучко // Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво". - 2001. - Вип. 6. - С.17-21.

Лучко І.А. Дослідження особливостей дії вибуху на викид горизонтальних циліндричних зарядів скінченних розмірів в однорідних слабозв’язаних ґрунтах / І.А.Лучко, А.І.Лучко // Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво". - 2004. - Вип. 10. - С.6-13.

Труфанов Н.А. Особенности взрывов на выброс двухрядных и зигзагообразных горизонтальных зарядов в слоистых грунтах // Взрывное дело. - М.: Недра, 1986. - № 88/45. - С. 116-119.

Киньколых Н.Ф. Разработка взрывных методов проходки выработок в геологически неоднородных горных массивах. Дис... канд. техн. наук. - К.: Иститут гидромеханики НАН Украины. - 1990. - 177с
Copyright (c) 2017 Ivan Andriiovych Luchko, Andrii Ivanovych Luchko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)