АНАЛІЗ ТА ЧИСЛОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МУЛЬТИПЛІКАТИВНОЇ МОДЕЛІ ГРАФІКІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ

Vasyl Mykhailovych Mykolaienko

Анотація


Виконано аналіз і чисельне дослідження мультипликативной моделі графіків електричних навантажень вугільних шахт Львівсько-Волинського басейну, підприємств хімічного машинобудування. Наведено порівняльний аналіз мультипликативной моделі з моделями у вигляді полінома n-ного ступеня, розкладання в ряд Фур'є і моделі, отриманої методом групового обліку аргументуВыполнен анализ и численное исследование мультипликативноймодели
графиков электрических нагрузок угольных шахт Львовско-Волынского
бассейна, предприятий химического машиностроения. Проведен
сравнительныйанализ мультипликативноймодели с моделями в виде полинома
n-ной степени, разложения в ряд Фурье и модели, полученнойметодом
группового учета аргумента.

Ключові слова


графіки електричних навантажень; мультиплікативна модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Кудрин Б.И. О комплексном методе расчета электрических нагрузок // Изв. вузов. Электротехника. - 1980. - № 2. - С. 209-210.

Гудзенко Л.И. Обобщение эргодической теоремы на нестационарные

случайные процессы // Изв. вузов. Радиофизика. - 1961. - № 2. - С. 267-274.

Миколаєнко В.М. Аналіз ймовірних характеристик та моделювання

графіків електричних навантажень промислових об'єктів // ІЕЕ НТУУ "КПІ". - К., 2005. - 18 с. Деп. в ДНТБ України 1.02.05 р., № 3-Ук2005.

Миколаєнко В.М. Використання інформаційної бази у вигляді графіків електричних навантажень для обчислення електричних навантажень промислових об'єктів з урахуванням нестаціонарності режиму електроспоживання // ІЕЕ НТУУ "КПІ". - К., 2005. - 19 с. Деп.в ДНТБ України 1.02.05 р., № 1-Ук2005.

Миколаєнко В.М. Оцінка дисперсії графіків електричних навантажень промислових об'єктів // ІЕЕ НТУУ "КПІ". - К., 2005. - 8 с. Деп. в ДНТБ України 1.02.05 р., № 8-Ук2005.

Миколаєнко В.М. Математичне моделювання графіків електричних

навантажень з використанням мультиплікативних моделей // Вісті Академії інженерних наук України. - К. - № 1 (24). - С. 24-30.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2005.12.104953

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Vasyl Mykhailovych Mykolaienko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)