DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2015.27.39319

ОЦІНКА ДЕФОРМАЦІЙ ПІДЗЕМНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПІД ВПЛИВОМ ВИБУХОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Nataliia Valeriivna Zuievska, Mykola Ivanovych Vanchak, Mykola Valeriiovych Turovskyi

Анотація


У статті описано вплив підземного вибуху на металеву конструкцію, що знаходиться в грунтовому масиві з використанням програми LS – DYNA. Враховуючи властивості грунту і взаємодію грунт – конструкція, розглянуто поширення вибухової хвилі у грунтовому масиві та представлені зони напружень і горизонтальні деформації металевої конструкції. В роботі показана залежність деформацій підземної конструкції від відстані до джерела вибуху. Результати цього дослідження дають інформацію про вплив підземного вибуху на конструкцію і можуть бути використані для оцінки напружено-деформованого стану підземних інженерних споруд.

Ключові слова


підземний вибух; чисельне моделювання; металева конструкція; грунт

Посилання


І. А. Лучко, Н. С. Ремез, А. І. Лучко Математичне моделювання дії вибуху в грунтах і гірських породах / К. : НТУУ «КПІ», 2011. – 264с

Физика взрыва / С.Г. Андреев, Ю.А. Бабкин, Ф.А. Баум и др. / Под ред. Орленко Л.П. – Изд. 3-е, перераб. – М.:ФИЗМАТЛИТ, 2002. – в 2 т. Т.1. – 832 с.

John O. Hallquist. LS-DYNA. Theory manual. Livermore Software Technology Corporation. March, 2006. – 680p.

Математическое моделирование процессов удара и взрыва в программе LS-DYNA: учебное пособие / А.Ю. Муйземнек, А.А. Богач – Пенза: Информационно-издательский центр ПГУ, 2005. – 106 с.

Рудаков К.М. Чисельні методи аналізу в динаміці та міцності конструкцій: Навч. посібник. – К.: НТУУ "КПІ", 2007. – 379 с.

LS-DYNA, Livermore software technology cooperation, LS-DYNA user’s manual, version 971, 2007.

B.A. Lewis, Manual for LS-DYNA soil material model 147, Federal Highway

Administration, FHWA-HRT-04-095, McLean, VA, 2004.
Copyright (c) 2016 Наталя Валеріївна Зуєвська, Микола Іванович Ванчак, Микола Валерійович Туровський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)