ОЦІНКА ДЕФОРМАЦІЙ ПІДЗЕМНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПІД ВПЛИВОМ ВИБУХОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2015.27.39319

Ключові слова:

підземний вибух, чисельне моделювання, металева конструкція, грунт

Анотація

У статті описано вплив підземного вибуху на металеву конструкцію, що знаходиться в грунтовому масиві з використанням програми LS – DYNA. Враховуючи властивості грунту і взаємодію грунт – конструкція, розглянуто поширення вибухової хвилі у грунтовому масиві та представлені зони напружень і горизонтальні деформації металевої конструкції. В роботі показана залежність деформацій підземної конструкції від відстані до джерела вибуху. Результати цього дослідження дають інформацію про вплив підземного вибуху на конструкцію і можуть бути використані для оцінки напружено-деформованого стану підземних інженерних споруд.

Біографії авторів

Nataliia Valeriivna Zuievska

Кафедра геобудівництва та гірничих технологій, доктор технічних наук, професор

Mykola Ivanovych Vanchak

Кафедра геобудівництва та гірничих технологій, аспірант

Mykola Valeriiovych Turovskyi

Кафедра геобудівництва та гірничих технологій, студент

Посилання

І. А. Лучко, Н. С. Ремез, А. І. Лучко Математичне моделювання дії вибуху в грунтах і гірських породах / К. : НТУУ «КПІ», 2011. – 264с

Физика взрыва / С.Г. Андреев, Ю.А. Бабкин, Ф.А. Баум и др. / Под ред. Орленко Л.П. – Изд. 3-е, перераб. – М.:ФИЗМАТЛИТ, 2002. – в 2 т. Т.1. – 832 с.

John O. Hallquist. LS-DYNA. Theory manual. Livermore Software Technology Corporation. March, 2006. – 680p.

Математическое моделирование процессов удара и взрыва в программе LS-DYNA: учебное пособие / А.Ю. Муйземнек, А.А. Богач – Пенза: Информационно-издательский центр ПГУ, 2005. – 106 с.

Рудаков К.М. Чисельні методи аналізу в динаміці та міцності конструкцій: Навч. посібник. – К.: НТУУ "КПІ", 2007. – 379 с.

LS-DYNA, Livermore software technology cooperation, LS-DYNA user’s manual, version 971, 2007.

B.A. Lewis, Manual for LS-DYNA soil material model 147, Federal Highway

Administration, FHWA-HRT-04-095, McLean, VA, 2004.

Опубліковано

2015-03-19

Номер

Розділ

Геомеханіка