Гірництво

№ 27

Зміст

Геомеханіка

ХВИЛЬОВІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ циліндричної оболонки - грунтове середовище ПЕРІОДИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПРИ ІМПУЛЬСНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ PDF (Русский)
V.F. Meish 15-21
НАБУХАНИЕ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ ПРИ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ PDF (Русский)
Ахмед Меджид огли Самедов, Maryna Oleksandrivna Snitsar 22-30
РОЗШИРЕННЯ ПІДОШВИ СПОРУДИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ СЛАБКИХ ПІДСТИЛАЮЧИХ ШАРІВ В МАСИВІ ПІД СПОРУДОЮ PDF (Русский)
Ahadavudi Dzholfai Mani, Akhmed Medzhyd ohly Samedov 8-15
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОВЕДЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ МОЖЛИВОСТЕЙ ДІАГНОСТУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ БЕТОНІВ МЕТОДОМ АКУСТИЧНОЇ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ЕМІСІЇ PDF
Nataliia Valeriivna Zuievska, Andrii Oleksiiovych Olefir 5-8
Оцінка деформацій підземної конструкції під впливом вибухового навантаження
Наталя Валеріївна Зуєвська, Микола Іванович Ванчак, Микола Валерійович Туровський 30-36

Геотехнологія

ГОСПОДАРСЬКІ ПРОЦЕСИ ВИВЧЕННЯ НАДР ЯК ОБ’ЄКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ PDF
Adam Vasylovych Bodiuk 43-49
ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ТИПУ ДРОБАРНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЦИКЛІЧНО-ПОТОЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЩЕБЕНЮ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЙОГО РОБОТИ PDF
Serhii Vasylovych Dyniak, Kostiantyn Vasylovych Andrasovych 37-42
ОБҐРУНТУВАННЯ ГЕОЛОГО-ВИРОБНИЧОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ КОРИСНИХ КОПАЛИН ТА ЇХ РОДОВИЩ PDF
Adam Vasylovych Bodiuk 50-60
ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РУЙНУВАННЯ ТРІЩИНУВАТИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД ВИБУХОМ PDF
Oleksandr Oleksandrovych Frolov, Ju.A. Brytvyn 81-89
ГЕТЕРОГЕННЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ СОСТАВЫ ПИРОТЕХНИЧЕСКОГО ТИПА PDF (Русский)
V.R. Zakusylo, A.N. Romanchenko, R.V. Zakusylo 60-66
ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Viktor Kravets, О.А. Темченко, Г.В. Темченко, Я. Тайєб-Тамаша 66-76
Многофакторная геометризация Курьяновского месторождения пирофиллитовых сланцев
Oleksandr Tolkach 76-81

Електрифікація та автоматизація гірничих робіт

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ З РОЗОСЕРЕДЖЕНОЮ ГЕНЕРАЦІЄЮ PDF
Сергій Петрович Денисюк, Денис Григорович Дерев'янко, Катерина Юріївна Суменко 90-97
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК С РЕГУЛИРУЕМЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ PDF (Русский)
Oleksandr Valentynovych Chermalykh, V.N. Permiakov, I.Y. Maidanskyi 105-111
ДИСКРЕТИЗАЦИЯ АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА ОТ СЕЙСМИЧЕСКОГО ПРИЕМНИКА СМ-3 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ВЗРЫВА PDF (Русский)
V.A. Lemeshko, V.V. Boiko, A.A. Kuzmenko, D.V. Khlevniuk 97-104

Геоекологія та охорона праці

НАДРОКОРИСТУВАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІСКАЛЬНИХ РЕСУРСІВ PDF
Adam Vasylovych Bodiuk 112-119
ПЕРЕТВОРЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В ПРОЦЕСІ ЇХ ПЕРЕВЕЗЕННЯ PDF
Je.V. Kolunaiev 123-132
РОЗРОБКА МЕТОДУ ОЧИЩЕННЯ ГРУНТОВИХ ВОД ВІД ЗАБРУДНЕННЯ В МІСЦЯХ НАКОПИЧЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Тетяна Володимирівна Гребенюк, А.В. Адаменко 119-123
ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД ВІД ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ЗАБРУДНЮВАЧІВ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ТА ГОРМОНАЛЬНОЇ ДІЇ PDF
N. Samoilenko, Iryna Anatoliivna Yermakovych 132-139
ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ З ВІДХОДІВ АКТИВНОГО МУЛУ PDF
Mykola Ivanovych Serhiienko, M. Bondarenko 139-144
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ В УКРАЇНІ PDF
K.K. Tkachuk 144-153