DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2015.27.49147

ГОСПОДАРСЬКІ ПРОЦЕСИ ВИВЧЕННЯ НАДР ЯК ОБ’ЄКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ

Adam Vasylovych Bodiuk

Анотація


Розглядаються визначення економічної геології як відображення у господарських поняттях природних даних  про  надра та їх мінеральні утворення органічного і неорганічного походження.

Ключові слова


надра; об’єкти; корисні копалини; геологія; надро-користування; процеси

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Велес, 2006. – 48 с. (із змінами).

Проект Кодексу України про надра (нова редакція): http://geonews.com.ua/news/detail/proekt-kodeksu-ukraini-pro-nadra-47301

Податковий кодекс України. К.: Вісник Міністерства доходів і зборів України, 2014, січень, № 2 – 3. – 430 с. (зі змін. і доп.).

Про надра: Кодекс України від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР (зі змін. і доп.).

Малюк Б.І., Бобров О.Б., Красножон М.Д. Надрокористування у країнах Європи і Америки: Довідникове видання. – К.: Географіка, 2003. – 197 с.: іл. 90. – Бібліогр: С. 196 – 197.

Рудько Г.І., Плотників О.В., Курило М.М., Радованов С.В. Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів. – К.: Вид-во «Академпрес», 2010. – 272 с.

Рудько Г. І., Литвинюк С.Ф., Ловінюков В.І. Геолого-економічна оцінка вугільних родовищ України / Мінеральні ресурси України. – 2012 – № 3. – С. 23 – 28.

Рудько Г.І., Курило М.М., Радованов С.В. Економіко-геологічна оцінка родовищ корисних копалин. – К.: АДЕФ-Україна, 2011. – 384 с.

Гошовський С.В., Андрієвський І. Д., Андрієвський Є. І. та ін. Державне регулювання користування надрами / Під ред. С. В. Гошовського, І.Д. Андрієвського. К.: УкрДГРІ, 2012. – 386 с. укр.: іл.

Рудько Г.І., Адаменко О.М. Землелогія. Еколого-ресурсна безпека Землі / За ред. Г.І. Рудька. – К.: Вид-во «Академпрес», 2009. – 512 с.
Copyright (c) 2016 A.V. Bodiuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)