НАДРОКОРИСТУВАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІСКАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2015.27.49170

Ключові слова:

надра, корисні копалини, надрокористування, доход, геологічний продукт, фіскальний платіж

Анотація

Обґрунтовані правові положення щодо сутності й застосування надро-ресурсних і фіскальних понять,  видів доходів держави та користувачів надр як суб’єктів господарювання від видобування, зберігання та реалізації ресурсів надр, які доцільно включити до Податкового і Бюджетного кодексів України, до проекту Кодексу України про надра.

Посилання

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. К.: Велес, 2006. – 48 с. (із змінами).

Закон України “Гірничий закон України” від 6 жовтня 1999 року № 1127-XIV(зі змін. і доп.).

Податковий кодекс України. К.: Юрінком Інтер, 2010. 496 с.

Про надра: Кодекс України від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР (зі змін. і доп.).

Малюк Б.І., Бобров О.Б., Красножон М.Д. Надрокористування у країнах Європи і Америки: Довідникове видання. – К.: Географіка, 2003. – 197 с.: іл. 90. – Бібліогр: С. 196 – 197.

Сучасний тлумачний словник української мови: 50000 слів/ За аг ред. д-ра філол. наук, проф. В.В. Дубічинського. – Х.: ВД «Школа», 2006. – 832 с.

Вітенко О., Коваленко Г. Плата за користування надрами/ Вісник податкової служби. –2012. – № 14. – С.18 – 19.

Матюха В.В., Андрієвський І.Д. Платежі за видобування корисних копалин в Україні: історичний і методологічний аспекти питання // II Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання моніторингу і наукового супроводження надрокористування та геологічної експертизи “Геомоніторинг-2014”, 7 – 13 вересня 2014 р. – С. 55 – 62. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://geonews.com.ua/userfiles/files/matiuha_andrievsky

_2014.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-01-12

Номер

Розділ

Геоекологія та охорона праці