ОБҐРУНТУВАННЯ ГЕОЛОГО-ВИРОБНИЧОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ КОРИСНИХ КОПАЛИН ТА ЇХ РОДОВИЩ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2015.27.49149

Ключові слова:

надра, корисні копалини, ресурси, потенціал, запаси, родовища, сировина, продукція

Анотація

Обґрунтовується у нових редакціях поняття корисних копалин, їх по-кладів і родовищ, ресурсів, запасів і потенціалу родовищ корисних копалин, геологічного вивчення корисних копалин та їх родовищ, мінеральної сировини і товарної продукції.

Посилання

Гринченко О.В., Курило М.М., Михайлов В.А.Металічні корисні копалини: Підручник. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 218 с.

Основи економічної геології: Навч. посіб. для студ. геол. спец. вищ. закл. освіти / М.М. Коржнев, В.А. Михайлов, В.С. Міщенко та ін. – К.: “Логос”, 2006. – 223 с.: іл. – Бібліогр.: С.218 222.

Рудько Г.І., Курило М.М., Радованов С.В. Економіко-геологічна оцінка родовищ корисних копалин. – К.: АДЕФ-Україна, 2011. – 384 с.

Рудько Г.І., Адаменко О.М. Землелогія. Еколого-ресурсна безпека Землі / За ред. Г.І. Рудька. – К.: Вид-во «Академпрес», 2009. – 512 с.

Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. N 432.

Сучасний тлумачний словник української мови: 50 000 слів/ За заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В.В. Дубічинського. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2006. – 832 с.

Бібліотека економіста. Основи економічних знань (2001). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://library.if.ua/book/41/2716.html

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. –К.: Велес, – 2006. – 48 с

Проект Кодексу України про надра (нова редакція). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://geonews.com.ua/news/detail/proekt-kodeksu-ukraini-pro-nadra-47301

Податковий кодекс України. К.: Вісник Міністерства доходів і зборів України, 2014, січень, № 2 – 3. – 430 с. (зі змін. і доп.).

Про надра: Кодекс України від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР (зі змін. і доп.).

Малюк Б.І., Бобров О.Б., Красножон М.Д. Надрокористування у країнах Європи і Америки: Довідникове видання. – К.: Географіка, 2003. – 197 с.: іл. 90. – Бібліогр: С. 196 – 197.

Рудько Г.І., Плотників О.В., Курило М.М., Радованов С.В. Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів. – К.: Вид-во «Академпрес», 2010. – 272 с.

Рудько Г. І., Литвинюк С.Ф., Ловінюков В.І. Геолого-економічна оцінка вугільних родовищ України / Мінеральні ресурси України. – 2012 – № 3. – С. 23 – 28.

Гошовський С.В., Андрієвський І.Д., Андрієвський Є.І. та ін. Державне регулювання користування надрами / Під ред. С. В. Гошовського, І.Д. Андрієвського. К.: УкрДГРІ, 2012. – 386 с. укр.: іл.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-01-24

Номер

Розділ

Геотехнологія