ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ В УКРАЇНІ

Kostiantyn Kostiantynovych Tkachuk

Анотація


Проведено огляд теплових насосів, що використовують у світовій практиці. Досліджено стан ринку теплових насосів в світі та Україні, а також фактори, які уповільнюють їх впровадження, типи теплових насосів, схеми і принципу дії, було розглянуто джерела термальної енергії теплонасосних установок. Також показано переваги теплонасосних установок над природними джерелами енергії та перспективи їх використання в Україні.

Ключові слова


теплові насоси; теплові джерела; екологічна безпека; енергозбереження; перспективи використання

Повний текст:

PDF

Посилання


Мировая энергетика: прогноз развития до 2020 г. / [под ред. Ю.Н. Старшинова]; пер. с англ. – М.: Энергия, 1980. – 256с.

Мазур В.А. Тепловые насосы – шаг в будущее столетие / В.А. Мазур // Холодильная техника и технология. – 1997. - №57. – С.19 – 22.

Рей Д. Тепловые насосы / Д.Рейд, Д.Макмайкл. – М.: Энергоиздат, 1982. – 224с.

Ткаченко С.Й. Парокомпресійні теплонасосні установки в системах теплопостачання: монографія / С.Й. Ткаченко, О.П.Остапенко. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 176с.

Хайнрих Г. Теплонасосные установки для отопления и горячего водоснабжения / Г. Хайнрих, Х. Найорк, Н. Нестлер; пер. с нем. Н.Л. Кораблевой, Е.Ш.Фельдмана; под ред. Б.К.Явнеля. – М.: Стройиздат, 1985. – 351с.

Янтовский Е.И. Парокомпрессионные теплонасосные установки / Е.И.Янтовский, Ю.В.Пустовалов. – М.: Энергоиздат. – 1982. – 144с.

Сліпець І.В. Ринок теплових насосів в Україні та світі / І.В. Сліпець // Нова тема. – 2008. – №4. – С.50 – 51.

Зубков В.А. Использование теплових насосов в системах теплоснабжения / В.А. Зубков // Теплоэнергетика. – 1996. - №2. – С.17 – 20.

Eric Granryd. Refrigerating Engineering: Part I // Publishing of Department of Energy Technology, Division of Applied Thermodynamics and Refrigeration, Royal Institute of Technology, Stockholm. – 2005.

Принцип роботи геотермального теплового насосу / О.В.Кучерук // ТОВ “Теплові насоси”. – К.: –2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://teplonasos.com/tehnogiua.html.

Никифорович Є.І. Перспективи використання теплових насосів для утилізації низько потенційного тепла на прикладі ТЕЦ-5 м. Києва /Є.І. Никифорович, Ю.М. Литвинюк // Нова тема. – 2008. – №4. – С.13 – 16.

Долинский А.А. Альтернативное теплоснабжение на базе тепловых насосов: критерии оценки/ А.А. Долинский, Б.Х. Драганов, Т.В. Морозюк // Промышленная теплотехника. – 2007. – №6. – С.67 – 71.

Тсатсаронис Дж. Взаимодействие термодинамики и экономики для минимизации стоимости энергопреобразующей системы / Под ред. Т.В. Морозюк. – Одесса: Негоциант. – 2002.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2015.27.49175

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 K.K. Tkachuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)