ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ З РОЗОСЕРЕДЖЕНОЮ ГЕНЕРАЦІЄЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2015.27.39705

Ключові слова:

локальна система, електротехніка, джерела РГ, якість електропостачання

Анотація

Проаналізовано особливості побудови локальних електротехнічних систем в рамках концепції Smart Grid. Досліджено особливості оцінки впливу джерел розосередженої генерації  на процеси в локальних електротехнічних системах. Дано визначення якісної оцінки процесів в локальних електротехнічних системах.

Біографії авторів

Serhii Petrovych Denysiuk

Директор ІЕЕ НТУУ "КПІ"

Denys Hryhorovych Derevianko

Асистент. Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ "КПІ"

Kateryna Yuriivna Sumenko

Студент. Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ "КПІ"

Посилання

Береговський В.З., Адаптивне енергоефективне керування перетворювачами електричної енергії з урахуванням режиму споживання / Береговський В.З., Петергеря Ю.С. – Техн. електродинаміка. Темат. випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. –2001. – Ч.3. – С.27–29.

Відновлювальні джерела енергії у локальних об’єктах / Ю.І. Якименко, Є.І. Сокол, В.Я. Жуйков, Ю.С. Петергеря, О.Л. Іванін. – К.: ІВЦ „Політехніка”, 2001. – 114 с.

Воробьёв С.Ю. Вопросы повышения надёжности работы энергосистем/ Воробьёв С.Ю. – Энергетик. – №3. – 2006.

Денисюк С.П. Оцінка ефективності сумісної роботи розосереджених джерел генерації електроенергії, включаючи відновлювальні, в електроенергетичних системах / Денисюк С.П., Базюк Т.М., Дерев’янко Д.Г., – Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2013. – №3(80). – С.54–59.

Дерев’янко Д. Г., Аналіз особливостей забезпечення стійкості та надійності систем з інтеграцією джерел розосередженої генерації / Дерев’янко Д. Г., Суменко К.Ю., Процько В.Г. // Матеріали конференції «Енергетика. Екологія. Людина». – 2013. – С. 432–439.

Дерев’янко Д. Г., Аналіз особливостей підключення розосередженої генерації при побудові систем Microgrid / Дерев’янко Д. Г., Попик М.Ю. // Матеріали конференції «Енергетика. Екологія. Людина». –2013. – С. 348–357.

Дьяков А.Ф. Проблемы надёжности и безопасности электроснабжения потребителей / Дьяков А.Ф. – Энергетик. – №2

Кириленко О.В., Технічні аспекти впровадження джерел розподільної генерації в електричних мережах / Кириленко О.В., Павловський В.В., Лук’яненко Л.М. – Техн. електродинаміка. – 2011. – №1. – С.46–53.

Томилов В.В., Управление качеством продукции энергосистем. / Томилов В.В., Голубкова Р.Р., Еловенко В.Г. – СПб.: Изд.-во СПбГУЭФ, 2000. С.30 – 31.

Ackerman T., Knyazkin V. Interaction between distributed generation and the distribution network // Transmission and Distribution Conference and Exhibition: Asia Pacific IEEE/PES. – 2000. – Vol. 2. – P. 1357–1362.

Baggini A.B. Handbook of Power Quality // Chichester, England; Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. – 2008. – 642 p.

CIGRE, International Council on Large Electricity Systems, http://www.cigre.org.

Dolezal J., Sautarius P., Tlusty J. The effect of dispersed generation on power quality in distribution system // Quality and Security of Electric Power Delivery Systems.CIGRE/IEEE PES International Symposium. – 2003. – P. 204-207.

Esposito G., Golovanov N., Lazaroiu C., Zaninelli D. Impact of Embedded Generation on the Voltage Quality of Distribution Networks // Electrical Power Quality and Utilisation, EPQU. – 2007. – Vol. 3. – № 1. Режим доступу: http://www.leonardo-energy.org/webfm_send/1079.

European standard EN 50160 Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems, CENELEC TC 8X, 2006.

NRS-048-2, Electricity Supply – Quality of Supply Part 2: Voltage characteristics,compatibility levels, limits and assessment methods.

Wang S. Distributed generation and its effect on distribution network system // Electricity Distribution – Part 1. 20th International conference and exhibition on. – 2009. – P. 1–4.

Zhuikov V., Petergerya J. Intellectual systems to control energy generation and consumption in local objects // Proceeding of 2-nd Conference “Power Electronic Devices Compatibility” PEDC–2001. – Poland. – Zielona Gora: Technical University Press. – P. 208–212.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-23

Номер

Розділ

Електрифікація та автоматизація гірничих робіт