DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2015.27.49166

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РУЙНУВАННЯ ТРІЩИНУВАТИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД ВИБУХОМ

Oleksandr Oleksandrovych Frolov, Ju.A. Brytvyn

Анотація


Обгрунтована правомірність використання коефіцієнту інтенсивності напружень для описання процессу руйнування тріщинуватих гірських порід вибухом. Отримана узагальнена залежність для розрахунку критичних значень коефіцієнту інтенсивності напружень. Результати руйнування тріщинуватих скельних масивів умовно поділено на три групи гірських порід за характером зміни обʼєму руйнування в залежності від різної ступені тріщинуватості.

Ключові слова


скельні гірські породи; вибух; руйнування; тріщина; критерії руйнування; напруження; коефіцієнт інтенсивності напружень; свердловинний заряд

Повний текст:

PDF

Посилання


Мосинетс В.Н., Тангаев И.А. Некоторые особенности процесса разрушения горных пород взрывом // Проблема разрушения горныих пород взрывом. – М.: Недра, 1967, с. 109-125.

Ханукаев А.Н. Энергия волн напряжений при разрушении пород взрывом. – М.: Госгортехиздат, 1962. – 200с.

Симанов В.Г., Безматерных В.А. О зависимости давления продуктов детонации в скважине от естественной тресчиноватости массива. – Гор. журн., 1973, № 3, с. 57-61.

Фролов О.О. Керування енергетичними потоками при вибуховому руйнуванні різноміцнісних масивів гірських порід на кар’єрах / Дис. докт. тех. наук: 05.15.03.- К. 2014. – 369.

Партон В.З. Механика разрушения: От теории к практике / В.З. Партон. – М.: Наука, 1990. – 240 с.

Морозов Е. М. Введение в механику развития тресчин / Е. М. Морозов. – М.: МИФИ, 1977. – 91с.

Партон В. З. Механика упругопластического разрушения / В. З. Партон, Е. М. Морозов. – М.: Наука, 1985. – 504 с.

Фролов О. О. Використання коефіцієнту інтенсивності напружень для оцінки трищінуватості гірського масиву при руйнуванні його вибухом свердловинних зарядів / О. О. Фролов // Вісті Донецького гірничого інституту: Зб. наук. праць. –2010. – № 2. – С. 247–252.

Исаков А.Л. О направленом разрушении горных пород взрывом / А.Л. Исаков // Физ.-техн. пробл. разраб. полез. иск-мых. – 1983. – №6. –С. 41-52.

Фролов А.А., Бритвин Ю.А. Определение обьёма разрушения тресчиноватых горных пород взрыивом скважинных зарядов с исползованием коеффициента интенсивности напряжении // Материалы международной конференции «Проблемы недропользования» – Част 1. 2014 .-С. 121-123.
Copyright (c) 2016 O.O. Frolov, Ju.A. Brytvyn

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)