Ймовірносно-статистичних модель міцності монолітного породного масиву

Олександр Станіславович Ковров, Александр Николаевич Шашенко, Елена Александровна Сдвижкова

Анотація


Запропонована і досліджена ймовірносно-статистична модель міцності монолітного, непорушного тріщинами, породного масиву. Покладається, що внаслідок природної неоднорідності структурні елементи, на основі яких визначається міцність гірських порід (лабораторні стандартні зразки), володіють різними параметрами. Їх межі міцності в процесі тестування приймають випадкові значення, що утворюють статистичну сукупність. Досліджено нормальний і усічений нормальний закони розподілу границі міцності на одновісний стиск. Отримано формули для коефіцієнта структурного ослаблення, що дозволяють оцінити міцність статистично неоднорідного породного масиву

Ключові слова


неоднорідність гірських порід; ймовірносно-статистична модель; нормальний і усічений нормальний закони розподілу; коефіцієнт структурного ослаблення; межа міцності на одноосьовий стиск

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Седракян Л.Г. К статистической теории прочности. – Ереван: Изд-во Ереванского института стройматериалов и сооружений, 1958. – 104 с.

Болотин В.В. Изменчивость пределов прочности хрупких материалов и ее связь с масштабным эффектом // Строительная механика и расчет сооружений. – 1960. – № 4. – С. 1-7.

Шашенко А.Н. Деформируемость и прочность массивов горных пород: монография // А.Н. Шашенко, Е.А. Сдвижкова, С.Н. Гапеев. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 224 с.

Струнин Б.М. Вероятностное описание поля напряжений при случайном распределении дислокаций // Физика твердого тела. – Т.13. – №3. – С. 923-926.

Хан Г., Шапиро С. Статистические модели в инженерных задачах.– М.: Мир, 1969. – 388 с.

Рубец Г.Т. Исследование изменчивости прочностных характеристик при помощи логнормального распределения и методы оценки его параметров. // Механика и разрушение горных пород.– К.: Наукова думка, 1976.– Вып. 3.– С. 39-43.

Карасев Б.В. Статистический подход к изучению природы и некоторые закономерности распределения вещества Земли // Пути познания Земли.– М.: Наука, 1971.– С. 131–151.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2015.28.48247

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Олександр Станіславович Ковров, Александр Николаевич Шашенко, Елена Александровна Сдвижкова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)