МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОВЕРХНЕВОЇ СЕЙСМОВИБУХОВОЇ ХВИЛІ З ОСНОВОЮ СПОРУДИ, ЩО ОХОРОНЯЄТЬСЯ

Natalia Serhiivna Remez, Yuliia Serhiivna Yashchenko

Анотація


Наведено результати чисельного моделювання взаємодії сейсмовибухової хвилі з прямокутним фундаментом об’єкта, що охороняється, з урахуванням частотних характеристик коливань та раоаметрів фундаменту.

Ключові слова


сейсмовибухова хвиля; період коливань; землетрус; чисельне моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Кауфман Б.Д. Учет нагрузок / Б.Д.Кауфман, С.Г.Шульман // Сейсмические воздействия на гидротехнические и энергетические сооружения. - М.: Наука, 1980. - 256с.

Бирбраер А.Н. Прочность и надежность конструкций АЭС при особых динамических воздействиях / А.Н.Бирбраер, С.Г.Шульман. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 304с.

Кириллов А.П. Взаимодействие фундаментов сооружений электростанций с основанием при динамических нагрузках / А.П.Кириллов, В.В.Крылов, А.Е.Саргсян. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 354с.

Хачиян Э.Е. Динамические модели сооруженийв теории сейсмостойкости / Э.Е.Хачиян, В.А.Амбарцумян. - М.: Наука, 1981. - 204с.

Хлевнюк Т.В. Підвищення надійності оцінки сейсмобезпеки будівель різного технічного стану при техногенних вибухах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.15.03 "Відкрита розробка корисних копалин" / Т.В.Хлевнюк. - К., 2009. - 23с.

Бойко В.В. Оценка сейсмобезопасности сооружений при воздействии на них взрывных волн с учетом их спектральных характеристик / В.В.Бойко, А.А.Кузьменко, Т.В.Хлевнюк // Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво". - 2008. - Вип.16. - С.3-13.

Рилько М.А. О движении в упругой среде жесткого прямоугольного тела под действием плоской волны / М.А.Рилько // Механика твердого тела. - 1977. - №1. - С.158-164.

Денисюк И.И. Управление сейсмовзрывным импульсом при строительстве в структурно-неустойчивых грунтах / И.И.Денисюк, В.И.Рогожникова // Применение энергии взрыва на земляных работах. - 1979. - С.195-202.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2011.20.51244

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Наталья Сергеевна Ремез, Юлия Сергеевна Ященко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)