DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2014.26.52582

ПРО СЕЙСМІЧНОМУ ЕФЕКТІ ПРИ ОБВАЛЕННІ ВИСОТНОЇ СПОРУДИ

Viktor Viktorovych Boiko, Anatolii Oleksandrovych Kuzmenko, Tamara Viktorivna Khlevniuk

Анотація


Наведені результати сейсмометричних вимірювань параметрів коливань земної поверхні при обваленні димової труби підривним способом і порівняння їх з наявними розрахунковими методами визначення сейсмічного ефекту при вказаному технологічному процесі

Ключові слова


вибух; маса заряду; швидкість зміщення ґрунту; період коливань; коефіцієнт сейсмічності; сейсмобезпечність

Повний текст:

PDF

Посилання


Афонин В. Г. Справочное руководство по взрывным работам в строительстве / В. Г. Афонин, Л. М. Гейман, В. М. Комир. К.: «Будівельник», 1974. – 382 с.

Двоскин Х. М. Валка железобетонной трубы высотой 120 м взрывным способом в заданном направлении / Х. М. Двоскин // Взрывное дело, М.:Недра. – 1970. – №69/26. – С. 278-289.

Цейтлин Я. И. Сейсмические и ударные воздушные волны промышленных взрывов / Я. И. Цейтлин, Н. И. Смолий. М.:Недра. – 1981. – 192 с.

Бойко В. В. Вибухи промислові. Методи визначення фактичної сейсмостійкості будівель і споруд: ДСТУ 7116:2009. – [Чинний від 2009.18.12. ] – К.: Держспоживстандарт України. - 2010.- 6с. (Національні стандарти України).

Бойко В. В. Оценка сейсмобезопасности сооружений при воздействии на них взрывных волн с учетом их спектральных характеристик. /В. В. Бойко, А. А. Кузьменко, Т. В. Хлевнюк // Вісник Національного технічного університету України (КПІ), Серія «Гірництво». – 2008. – Вип. 16. – С. 3 – 13.
Copyright (c) 2016 V.V. Boiko, A.A. Kuzmenko, T.V. Khlevniuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)