№ 26

Зміст

Геомеханіка

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ ПОВЕРХНЕВИХ ХВИЛЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СЕЙСМОБЕЗПЕКИ ПОВЕРХНЕВИХ ОБ'ЄКТІВ PDF
Oksana Oleksiivna Vovk, Nataliia Anatoliivna Shevchuk 5-16
ЧИСЕЛЬНЕ РІШЕННЯ ЗАДАЧ ПРО ПОШИРЕННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ХВИЛЬ В ГРУНТОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ ПЕРІОДИЧНОЇ СТРУКТУРИ PDF
Volodymyr Fedorovych Meish 17-23
ПРО СЕЙСМІЧНОМУ ЕФЕКТІ ПРИ ОБВАЛЕННІ ВИСОТНОЇ СПОРУДИ PDF
Viktor Viktorovych Boiko, Anatolii Oleksandrovych Kuzmenko, Tamara Viktorivna Khlevniuk 23-31

Геотехнологія

АНАЛІЗ ДОСВІДУ ВИГОТОВЛЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ «ГРАНЕМІТУ» В ПРОМИСЛОВИХ УМОВАХ PDF
Serhii Vasylovych Dyniak 32-38
ПРО КІЛЬКІСТЬ ФАКТИЧНО ВИБУХАЮТЬ ЗАРЯДІВ В ОДНІЙ ГРУПІ PDF
Anatolii Oleksandrovych Kuzmenko, Olha Mykolaivna Chala, Denys Viktorovych Khlevniuk 38-46
ОПТИМІЗАЦІЯ ДОБОВИХ ОБСЯГІВ ВИДОБУТКУ ВУГІЛЛЯ З БОЇВ В УМОВАХ СКЛАДНО-СТРУКТУРНИХ ПОКЛАДІВ PDF
Serhii Pavlovych Pushkin 46-50
Оптимізаційне моделювання технології видобування декоративного каменю PDF
R.V. Sobolevskyi 50-58
ПРОМИСЛОВА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗУСТРІЧНОСПРЯМОВАНОГО ІНІЦІЮВАННЯ ЗАРЯДІВ PDF
Kostiantyn Kostiantynovych Tkachuk 58-63
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ КЕРУВАННЯ НАПРЯМКОМ РОЗКОЛУ БЛОЧНОГО КАМЕНЮ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ НЕВИБУХОВИХ РУЙНУЮЧИХ СУМІШЕЙ PDF
Ihor Oleksandrovych Fomenko, Andrii Ivanovych Kovtun 63-69
Вплив межі поділу порід різної міцності на об’єм руйнування гірського масиву вибухом суміжних свердловинних зарядів PDF
Oleksandr Oleksandrovych Frolov 70-75
Геологічні об’єкти обчислення надро-фіскального доходу PDF
Adam Vasylovych Bodiuk 76-80
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛЯ НАПРУЖЕНЬ ПРИ ВИДОБУВАННІ БЛОЧНОГО ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮ PDF
Serhii Volodymyrovych Kalchuk 80-84
ОЦІНКА ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕНЕРГІЇ ВИБУХУ В РУЙНОВАНИЙ МАСИВ РІЗНОМІЦНИХ ПОРІД ЗАРЯДАМИ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН МІСЦЕВОГО ПРИГОТУВАННЯ PDF
Oksana Yaroslavivna Tverda, Viktor Danylovych Vorobiov, Vadym Leonidovych Demeshchuk 84-91

Електрифікація та автоматизація гірничих робіт

МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ PDF
Viktor Petrovych Rozen, R.Iu Konoval 92-95
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ВІДДАЛЕНИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
Viktor Petrovych Rozen, Oleksandr Ivanovych Solovei, D.V. Kuptsov 96-102
Оптимізація управління aсинхронізованим вентильним двигуном шахтної підйомної установки методом Беллмана - Ляпунова PDF
A.V. Toropov, L.V. Toropova 102-109
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ШАХТНИХ водовідливних установок при живленні НАСОСІВ ВІД пристрої плавного пуску PDF
A.V. Toropov 110-115

Геоекологія та охорона праці

ПОТРЕБИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ PDF
Adam Vasylovych Bodiuk 116-120
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
N.V. Volodchenkova, O.V. Hivrych, Oleh Hryhorovych Levchenko 121-130
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФАРБУВАННЯ ЗА ГЕТЕРОКОАГУЛЯЦІЙНИМ МЕХАНІЗМОM PDF
O.O. Haranina, I.V. Panasiuk, O.V. Romankevych 130-134
ОХОРОНА ПРАЦІ ЯК СКЛАДОВА КОНЦЕПЦІЇ ГІДНОЇ ПРАЦІ PDF
A.M. Husiev, S.F. Kashtanov, V.B. Ostaletskii 134-141
ТЕРОРИЗМ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ PDF
V.V. Zatsarnyi 142-149
ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА СТАЛОГО ЕКОЛОГО-EКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ – EНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА PDF
D.V. Zerkalov, Hlib Viktorovych Demchuk 149-156
ІНДИКАТИВНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ ТРАВМАТИЗМУ НА ВИРОБНИЦТВІ PDF
Oksana Stepanivna Ilchuk, Viktor Petrovych Rozen 156-162
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС РУЧНОГО ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ PDF
Oleh Hryhorovych Levchenko, Oleksandr Yuriiovych Arlamov 163-169
АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЯКІ ВИКЛИКАЮТЬ ВТОМУ, ТА ЇЇ ВПЛИВ НА БЕЗПЕКУ ПРАЦІ PDF
K.O. Levchuk, Roman Yaroslavovych Romaniuk 169-177
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ У ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Tamara Mykolaivna Tairova, Kostiantyn Nyfontovych Tkachuk, Liudmyla Oleksiivna Mitiuk 177-183
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РОЗРАХУНКОВА ОЦІНКА ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ ВІД ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ PDF
Larysa Dmytrivna Tretiakova, Ivan Mefodiiovych Podobied 184-190