DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2014.26.52581

ЧИСЕЛЬНЕ РІШЕННЯ ЗАДАЧ ПРО ПОШИРЕННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ХВИЛЬ В ГРУНТОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ ПЕРІОДИЧНОЇ СТРУКТУРИ

Volodymyr Fedorovych Meish

Анотація


Розглядається задача розповсюдження циліндричних хвиль  в ґрунтовому середовищі періодичної структури. Грунт моделюється рівняннями нелінійного трикомпонентного середовища. Для чисельного розв’язку задачі використовується скінченно – різницева схема Мак – Кормака. Отримані чисельні результати дозволяють аналізувати хвильові процеси в ґрунтовому середовищі періодичної структури в залежності від його параметрів.

Ключові слова


трикомпонентне ґрунтове середовище; періодична структура; хвильові процеси; чисельні методи

Повний текст:

PDF

Посилання


Баженов В.Г. Численное решение двумерных нестационарных задач взаимодействия тонкостенных конструкций с грунтовыми средами / В.Г. Баженов, А.В. Кочетков, С.В. Крылов, В.Р. Фельдгун // Прикладные проблемы прочности и пластичности. Методы решения задач упругости и пластичности. Горький: Горьк. ун-т, 1984. – С. 52 – 59.

Кочетков А.В. Нестационарное взаимодействие тонкостенных конструкций с ударными волнами в грунтовых средах / А.В. Кочетков, С.В. Крылов, В.Р. Фельдгун // Прикладные проблемы прочности и пластичности. Методы решения задач упругости и пластичности. Горький: Горьк. ун-т, 1985. – С. 60 – 65.

Баженов В.Г. Деформирование цилиндрических оболочек в мягкой грунтовой среде под действием внутреннего импульсного нагружения / В.Г. Баженов, А.В. Кочетков, В.Р. Фельдгун // Прикладные проблемы прочности и пластичности. Методы решения задач упругости и пластичности. Горький: Горьк. ун-т, 1989. – С. 87 – 95.

Ляхов В.М. Волны в грунтах и пористых многокомпонентных средах. / В.М. Ляхов. – М.: Недра, 1982. – 288 с.

Лучко И.А. Механический эффект взрыва в грунтах / И.А. Лучко, В.А. Плаксий, Н.С. Ремез и др. – Киев: Наук. думка, 1989. – 232 с.

Лучко И.А. Прикладные задачи динамики грунтов / И.А. Лучко, В.А. Плаксий – Киев: Наук. думка, 1979. – 132 с.

Флетчер К. Вычислительные методы в динамике жидкостей. Т. 2. / К. Флетчер. – М.: Мир, 1991. – 552 с.

Уилкинс М.Л. Расчет упруго – пластических течений / М.Л. Уилкинс // Вычислительные методы в гидродинамике. – М.: Мир, 1967. – С. 212 – 263.

Ляхов В.Н. Воздействие ударных волн и струй на элементы конструкций / В.Н. Ляхов, В.В. Подлубный, В.В. Титаренко. – М.: Машиностроение, 1989. – 392 с.

Годунов С.Г. Численное решение многомерных задач газовой динамики / С.Г. Годунов, А.В. Забродин, М.Я. Иванов и др. – М.: Наука, 1976. – 400 с.
Copyright (c) 2016 V.F. Meish

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)